Svar om tryghed i gågaden
Debat Kære Ove Ginness. Tak for dit spørgsmål.

I hvervet som borgmester får jeg mange henvendelser både mundtligt og skriftligt fra borgere om mange forskellige emner: skoler, veje, ældre, erhverv, foreninger osv. Det er jeg glad for, for det giver mig et indtryk af, hvordan kommunen fungerer set med borgerøjne, og om vi politikere skal prioritere anderledes.

De konkrete henvendelser drøfter og formidler jeg videre til rette chef eller leder, der kan arbejde videre med den konkrete sagsbehandling. Det er jo ikke politikere, men medarbejdere med den rette faglige uddannelse, erfaring og tid, der varetager sagsbehandlingen for kommunens 48.500 indbyggere.

Du spørger til trygheden i gågaden. Det ligger hele kommunalbestyrelsen og ikke mindst mig på sinde at være med til at sikre, at vores borgere er trygge. De konkrete borgerhenvendelser jeg får om utryghed, formidler jeg videre til relevante medarbejdere. Jeg hører administrationens oplevelse af situationen og får der igennem også politiets oplevelse heraf.

Når jeg går ind i sagen omkring udviklingen i gågaden, er det for at sikre mig, at samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Vestegnens Politi, fungerer så godt som muligt, inden for de rammer begge parter har.
Ballerup Kommune og Vestegnens Politi arbejder sammen om at skabe en positiv udvikling. Det har vi begge meldt ud, og vi har øget indsatsen.

Hvis der er brug for nye initiativer, så vil jeg som borgmester gerne vide det, så jeg kan bringe det ind på det politiske bord, og dér sikre rammerne for at løse opgaverne.

Jeg er sikker på, at det fortsatte samarbejde er vejen frem. Vi har før haft områder af kommunen, hvor vi netop med tæt samarbejde mellem kommune og politi – fra øverste niveau til ”almindelig medarbejder” – har sikret en positiv udvikling af trygheden.

1 kommentar om “Svar om tryghed i gågaden”

  1. Ove Ginness siger:

    Kvaliteten af dine kommunale medarbejdere, skal jeg lade være usagt:-)

    Det var alene din – efter min opfattelse – arrogante udtalelse om at det ikke var normalt for dig, at beskæftige dig med den type sager. Måske skulle du netop have beskæftiget dig med denne eskalerende sag noget tidligere. Din (bort)forklaring her er i ”øst”, når problemet er i ”vest”– der står reelt ingenting, men det er sagt med mange ord:-))

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *