Økologi, klima og natur
Debat Aage Søgaard Andersen (ASA) skriver i Ballerup Bladet, at konventionelle landbrug bør erstatte økologi - det overskydende areal kan så blive til natur.

Grantoftegaard afgræsser Ballerup Kommunes marker, enge overdrev etc.

Hvis Grantoftegaard blev erstattet af et konventionelt landbrug som ASA foreslår og alle markerne blev overladt til naturens dynamikker, ja så ville det hele vokse til i skov. Naturen i skoven er vigtig, men det er de lysåbne naturtyper også. Vi har altså behov for begge dele. De lysåbne naturtyper vi har i Ballerup, forudsætter afgræsning, og til den sag er det nødvendigt med et landbrug, der kan sætte deres dyr til at afgræsse marker og enge som Grantoftegaard gør det.

ASA skriver i Ballerup Bladet at de konventionelle landbrug, udleder mindre CO2 fordi deres maskiner kører mindre.

En anden side af den historie er, at den kunstgødning de industrielle landbrug baserer deres drift på er energitung.

Energiforbruget til produktion af kunstgødning svarer på verdensplan til den samlede mængde energi der bruges i hele Tyskland på et år. Der er således mange faktorer der spiller ind på klimabelastningen, og det er alt for forsimplet kun at se på maskindrift og kunstgødning, så det vil jeg undlade.

Hvis vi skulle gøre som ASA foreslår og udelukkende dyrke Grantoftagaards jorde effektivt, med sprøjtegifte og kunstgødning, vil
vi få grøntsager og kød billigt.

Prisen vil være, at der bruges kunstgødning, der udvaskes til vores åer og søer, hvor det forringer kvaliteten af naturen under og over vandoverfladen. Prisen for at bruge pesticider er, at der vil være 30 færre vilde dyr og planter på markerne og der er altid risiko for at nedbrydningsprodukter fra pesticiderne ender i vores grundvand og endelig vil vi miste vores lysåbne naturarealer i Ballerup.

Jeg mener det er rigtig fint, at Ballerup Kommune stiller krav om 75 % økologi, så vi understøtter produktion af mad, der produceres med metoder, der samtidig er godt for naturen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *