Det økonomiske tovtrækkeri er i fuld gang
I disse uger er politikerne ved at forhandle en budgetaftale for 2020 på plads. Der skal ikke overraskende spares, i år er det 19, 8 millioner kroner, hvilket er mindre end først antaget. Her er hvad gruppeformændene har af ønsker til det store tovtrækkeri:

Den rituelle dans er i fuld gang. Budgetforhandlingerne kører for fuld damp på Ballerup Rådhus og politikerne mødes på kryds og tværs i disse uger for at få mest ud af samtalerne og samtidig få enderne til at mødes. Som de fleste nok har bemærket i disse Brexit-tider, er forhandlinger ikke altid lige lette at få landet, når mange skal ind over, men det sker, at man får relativt brede forlig i Ballerup.

Borgmester Jesper Würtzen (A) har lagt et sparekatalog frem, hvor der skal findes knap 20 millioner kroner og en række områder, hvor man kan spare. Derefter er det nu op til partierne at finde fælles fodslag og se, om man, dels kan finde pengene og dels at få enderne til at mødes, så alle parter får noget med hjem fra forhandlingerne.

”Det er et budget med så mange facetter med betydning for Ballerup, så jeg håber, at vi kan få et godt forlig igennem. Det er rigtigt, at der skal spares 19,8 millioner kroner, men der er lagt mange midler ind til det specialiserede område, til institutioner og skoler. Så det ser ganske fornuftigt ud,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Bedre normeringer

Hos SF har man et par klare krav til de kommende forhandlinger. Det handler om minimumsnormeringer i daginstitutioner og opholdssteder for anbragte børn.

”Vores vigtigste prioritet er bedre minimumsnormeringer i daginstitutioner. Der er slet ingen tvivl om, at de skal være bedre. Så har vi også et ønske om at få nogle bedre lokale opholdssteder for lokale anbragte børn. Vi har hørt grumme historier om forhold på private opholdssteder og her kunne vi godt tænke os at få et kommunalt drevet sted. Det er ikke noget, der lige kan realiseres nu, men der er en generel lydhørhed overfor det ønske, så det prioriterer vi,” siger Ulrik Falk-Sørensen fra SF.

Han har også et ønske om at få indført behandling af borgerforslag, hvis 400 har skrevet under på det og bedre vedligeholdelse af cykelstierne, hvor det er cyklisterne der kan melde ind, hvor det halter og så bliver det lavet.

Hos Dansk Folkeparti er man til gengæld ikke så åbenmundet omkring ønskerne til de kommende forhandlinger.

”Vi forhandler og det går ganske udmærket. Men jeg vil ikke melde ud nu. Det synes jeg ikke er passende i en forhandlingssituation, og vi er ikke i mål endnu,” siger gruppeformand Michael Jensen.

Skat og sygefravær

Så er der mere åbenhed hos Venstre, hvor gruppeformand Kåre Harder Olesen også har nogle klare prioriteter.

”Vi ønsker skattelettelser. Kommunen har en god likviditet og det skal vi naturligvis fortsat have. Men det er jo borgernes penge, så der kunne vi sagtens give nogen tilbage til dem. Så kunne vi godt tænke os en bedre indsats mod sygefraværet. Ballerup ligger i midten blandt kommunerne med en fraværsprocent på fem. Der vil vi gerne ned på fire. Så må vi finde ud af, hvordan vi imødekommer det og sørger for, at man ikke rammer dem, som har et lavt fravær,” siger Kåre Harder Olesen.

Han vil også sætte ressourcer af til bekæmpelse af bandekriminalitet og utryghed i gaderne, mere brugerrettede aktiviteter på kulturområdet og mindre smagsdommeri og endelig skal der ses på de kommunale anlæg.

”Det koster 6,1 millioner kroner om året at drive Ballerup Super Arena. Det overrasker mig og det kan vi gøre bedre. Enten ved at sælge eller udlicitere den. Desuden er vi nødt til at vedligeholde vores anlægsaktiver. Altså vores skoler, institutioner og veje. Der er et stort efterslæb, og det bliver kun dyrere at udsætte det,” fastslår Kåre Harder Olesen.

Et grønt budget

Den nyslåede gruppeformand Stine Rahbek Pedersen fra Enhedslisten har, ikke overraskende, det grønne i fokus. Men også et andet hovedønske.

”Vi skal have bedre minimumsnormeringer i institutionerne. Det er det vigtigste krav, uanset hvad der skal spares på. Men så vil vi have penge til en bedre klimaindsats, så det grønne regnskab igen bliver grønnere. Det seneste viste jo det modsatte. Desuden vil vi også have penge til en bedre kortlægning af vores natur. Så vi kender den og ved, hvad vi skal prioritere og hvor vi bruge pengene bedst,” siger Stine Rahbek Pedersen, som pointerer, at naturindsatsen på den måde kommer til at blive baseret på fakta og ikke kun følelser.

Også hos de Konservative er der klare prioriteringer.

Intet pengepugeri

”Det øverste punkt er over alt andet – skattelettelser. Trods anlægsramme og serviceramme kommer vi igen til at lægge penge i kommunekassen. Den er godt fyldt i forvejen. Hvorfor skal de ligge der? Vi må jo alligevel ikke bare bygge nye institutioner elle skoler, så jeg synes det er på tide, at sige tak for lån til borgerne og give dem noget tilbage. Der bliver brugt ufatteligt mange penge i den her kommune, og borgerne bliver badet i omsorg og penge. Men servicen bliver ikke nødvendigvis bedre af den grund,” siger Allan Kristensen, der med et glimt i øjet pointerer, at hvis det krav bliver imødekommet, så bortfalder alt andet.

Han ønsker også bedre trafikforhold i Malmparken, hvor nogle af de mange selskabsskattekroner kunne bruges til at forbedre vejen til og fra områdets virksomheder og endelig er der ønsket om et hotel i det gamle posthus.

”Jeg forstår ikke, at man vil have flere kommunale kvadratmeter. Kommunen er på alle andre måder i gang med at begrænse kvadratmetrene og flytte ud af dyre lokaler, og så vil man have flere i posthuset. Jeg har stadig ikke hørt nogle argumenter for, at et hotel er en dårlig ide,” siger Allan Kristensen.

I den forgangne uge har forhandlingerne ligget stille på grund af efterårsferien, men i de kommende uger vil forhandlingerne fortsætte frem mod 2. behandlingen af budgettet den 4. november.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *