Det grønne regnskab har røde tal
hareskoven_skovs__og_s.jpg
Der er masser af grønt i og omkring Ballerup Kommune. Men det grønne regnskab er knap så grønt, idet CO2-udledningen er steget fra 2017 til 2018. Foto: Arkivfoto.
Natur Ballerups grønne regnskab for 2018 viste en stigning i kommunens CO2-udledning. Politikerne påpeger, at det skyldes uforudsete faktorer og er overordnet set godt tilfredse med indsatsen. Men Enhedslisten vil gøre mere.

Ballerup Kommune er en grøn kommune. Både når det kommer til natur og grønne områder, men også når det kommer til ambitioner om at gøre mere for naturen og klimaet.

Men det grønne regnskab for 2018, der netop er vedtaget af kommunalbestyrelsen viser, at CO2-udledningen er steget med 7,5 procent fra 2017 til 2018. Dermed er man langt fra målet om at nedbringe CO2-udledningen med to procent om året.

”Det er rigtigt, at CO2-udledningen er steget men det skyldes en række udefrakommende faktorer. Det skyldes især, at Vestforbrænding har haft brand i anlægget og derfor har brugt naturgas i fjernvarmesystemet. Der har været indsat togbusser på grund af det store sporarbejde hen over sommeren og så har der været mindre vind. Det er ting, som vi ikke kan gøre noget ved, og det forventer vi ikke, skal påvirke Ballerups CO2-forbrug fremadrettet,” siger Hella Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget.

Hun påpeger også, at der er mange fossilfri initiativer på vej i kraft af Ballerup Kommunes medvirken i Region Hovedstadens projekt ’Energi på tværs’ sammen med de øvrige 28 kommuner i regionen.

Men selvom det grønne regnskab altså nu er vedtaget, så var det, ikke overraskende, under noget begrænsede jubelscener fra Enhedslistens Stine Rahbek Pedersen.

Langt fra målet

”Der er mange gode initiativer og det anerkender jeg, men det er ikke godt nok. Vi er forpligtet overfor Danmarks Naturfredningsforening til at reducere vores CO2-udledning med to procent om året, at reducere ressourceforbruget med 15 procent i 2025 og at reducere med 70 procent i 2030, der nu er et nationalt mål. Så de nyeste tal trækker i den grad i den forkerte retning,” siger Stine Rahbek Pedersen.

Hun efterlyser et større politisk fokus på netop at nedbringe CO2-udledningen og ressourceforbruget.

”Det skal være en fælles sag og derfor mener jeg, at vi kan gøre det bedre. Der skal først og fremmest laves en plan år for år, hvor vi oplister konkrete initiativer for, hvad vi kan gøre, så vi kan nå de mål. Det er ikke let, og hvis ikke vi får alle med, så bliver det endnu sværere. Det er mit DNA, men det er ikke alles, og det er fair nok. Men hvis vi får et øget politisk fokus, der skal brede sig hele vejen ned i systemet, kan vi nå rigtig langt,” siger Stine Rahbek Pedersen, som nævner mere smart samtænkning ved større anlægsprojekter, grønnere boliger og byggerier og smartere kørsel som nogle af de ting, hvor kommunen kan tænke klimaet ind.

”Jeg peger ikke fingre ad nogen, for vi (Enhedslisten, red.) har også været med til at stemme ting igennem. Men hvis vi øger fokus og samtidig fortæller alle, også virksomheder og borgere, at der kan gøres meget i det små dagligt, så er jeg sikker på, at vi når de mål, vi har sat os,” siger Stine Rahbek Pedersen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *