Vil kommunen det frivillige?
Debat Det har tidligere været belyst her i avisen, hvordan vilkårene for det frivillige arbejde her i kommunen ikke altid står mål med de intentioner og flotte ord, som kommunen ellers giver indtryk af.

Derfor havde jeg store forventninger til, at der ville komme ny fokus på det frivillige arbejde, da området efter kommunalvalget i 2017 kom under Kultur- og Fritidsudvalget og det nye udvalg igangsatte udviklingen af en helt ny frivilligpolitik, hvor rammerne skal sætte handling bag de flotte ord.

Derfor er det noget af en skuffelse i denne uge at modtage meddelelse om, at kommunen har inddraget §18-midlerne for resten af året. §18-midler er penge, som kommunen modtager fra staten og skal gå til frivilligt socialt arbejde.

Denne beslutning kommer til at få konsekvenser for en del frivillige foreninger, som er afhængige af § 18-midler fra kommunen for at kunne udføre deres arbejde med aktiviteter for de dårligst stillede i vores kommune.

Så desværre ser det fortsat ikke ud til, at kommunens gode intentioner og flotte ord om at skabe gode vilkår for det frivillige arbejde i kommunen giver sig udslag i den praktisk udførte politik.

Endnu mere frustrerende bliver det, når man kan se, at man på det samme møde rask væk bevilliger to millioner kroner til afholdelse af VM i banecykling i Ballerup Super Arena.

Hvorfor er der så ikke længere de få penge til det frivillige sociale arbejde for de svageste borgere i kommunen?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *