Udsigt til højere bygninger i Skovlunde Bymidte
Skovlunde-bymidte.jpg
Sådan forestiller arkitekterne sig, at et bystræde i Skovlunde kan se ud. Der skal dog tages det forbehold, at illustrationen er et referencebillede, der er brugt til et andet byprojekt og derfor ikke nødvendigvis vil være det samme som det endelige Skovlunde-projekt. Illustration: Arkitema/JN Group.
Et flertal i teknik- og miljøudvalget har godkendt en række dispensationer til det kommende byggeri i Skovlunde Bymidte. Lokalrådet har accepteret dem efter en garanti for, at lokalplanens grundidé overholdes.

Byggeriet af det store projekt omkring Skovlunde Bymidte skrider fremad. Første etape er ved at tage form og diskussionerne og planerne for de næste etaper er i fuld gang.

Det betyder også, at investorer og bygherrer løbende justerer på deres planer. Senest har JN Group sendt en række ønsker afsted til Ballerup Kommune om dispensationer for lokalplanen, som den foreligger. Dispensationer, som teknik- og miljøudvalget har godkendt. Omend både Dansk Folkeparti og Venstre stemte imod dele af dem.

Dels ønsker JN Group at etablere boliger i stedet for liberalt erhverv i den bygning, der kommer til at ligge for enden af Bystrædet, nærmest Ballerup Boulevard. I lokalplanen er der lagt op til, at der skal være butik i stueplan ud mod boulevarden og kontorer i de øvrige etager, men her ønsker man altså at indrette boliger i stedet.

Desuden ønsker JN Group at lægge en ekstra etage ovenpå en del af bebyggelserne på den vestlige side af Bystrædet, så der kan bygges op til 4-5 etager i stedet for de 3-4 etager, som lokalplanen tillader.

Ønsket om at bygge en ekstra etage på nogle af de kommende ejendomme op til Bystrædet, skal blandt andet ses i lyset af, at man har valgt at fjerne to etager på den kommende karré, der ligger tættest på stationen. Dermed ’mangler’ bygherren 16 lejligheder, som man vil kompensere for længere nede ad strædet.

Den overordnede plan for bymidte-projektet set fra oven. Illustration: Arkitema/JN Group.

Fejl i tegninger

Ønskerne har givet en del debat og især punktet om byggehøjden møder kritik. Sagen skal endeligt afgøres i kommunalbestyrelsen efter ønske fra Dansk Folkeparti, men forvaltningen lægger op til at give dispensationerne.

”Det er en meget kompliceret sag, som vi skal være sikre på, at vi får afgjort rigtigt. Der har været en række misforståelser, som vi har drøftet med Skovlunde Lokalråd og efter vi har fået det afklaret har vi også fået en positiv respons fra lokalrådet,” siger Hella Tiedemann (A), formand for teknik og miljøudvalget.

På tegningerne, som blandt andet lokalrådet har set, fremgik det, at selve strædet skulle blive smallere mellem de forhøjede bygninger, hvilket ville give indtrykket af en gyde i stedet for et stræde. Men det var en fejl.

”Det var en fejl på de kommunale tegninger, for strædet mellem boligblokkene forbliver stort set samme bredde. Vi dispenserer ikke mere fra lokalplanen, end det giver mening. Så det var en misforståelse,” siger Steen Pedersen, centerchef i by, erhverv og miljø i Ballerup Kommune.

Ifølge Hella Tiedemann betyder det meget, at man nu har fået lokalrådets opbakning.

”Det er meget normalt, at man i løbet af et så stort byggeri dispenserer, men det skal alt sammen være til Skovlundes fordel. Vi ønsker ikke at forsinke processen mere end højst nødvendigt, men det er også vigtigt, at vi har den lokale opbakning,” siger udvalgsformanden.

Hos Skovlunde Lokalråd har man som nævnt nikket til dispensationerne, omend man også har være skeptisk overfor dem.

En stak garantier

”Vi blev præsenteret for noget ret mangelfuldt materiale, hvor der viste sig at være en del fejl på tegningerne. Vi havde jo set en lokalplan, og den skulle overholdes, for vi har tidligere oplevet, hvordan man fra kommunens side ’lister’ ting ind, hvis investorerne ønsker noget andet. Det var især omkring byggehøjden og bredden af strædet, at vi var skeptiske. Men vi blev lovet at strædet forbliver samme bredde og at der var tale om en fejl,” siger Jens Minnet, formand for Skovlunde Lokalråd.

Samtidig gav man sin accept af byggehøjden udfra de planer man fik at se.

”Der bliver tale om fire-fem etager på det kommende byggeri inde mod strædet. Det plejer jo ofte at være sådan, at når investor siger fire-fem etager, så mener de fem, men vi fik lovning på, at halvdelen af karreerne bliver på fire etager og halvdelen på fem. Samtidig skal de ligge, så de ikke kommer til at genere naboerne, så ud fra de tegninger vi har set, kan vi godt acceptere det. Vi frygtede, at det ville blive en massiv mur op imod et smalt bystræde, der trods alt er livsnerven i hele den nye bymidte, men det ser ikke sådan ud,” siger Jens Minnet.

Skovlunde Lokalråd har også fået en garanti for, at de vil blive inddraget mere i processen fremover.

”Vi har tidligere oplevet, at vi er blevet kørt ud på et sidespor af kommunen, og det har vi brokket os over. Nu har vi fået bedyret, at det ikke sker igen, så det håber vi på,” siger Jens Minnet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *