Selvtræning for borgere i Ballerup Kommune
læserbrev Undertegnede blev meget forundret over at læse i Ballerup Bladet den 20. og 27. august, hvor det fremgår at Ballerups kommunalbestyrelse har vedtaget at nedlægge selvtræningen for ældre pensionister +65 fra 1. januar 2020.

Ballerup Kommune har altid udtalt, at det ville være godt for mange ældre borgere – og ikke mindst for kommunen – at mange flere kommer til at dyrke motion, for derigennem at opretholde kroppens mange forskellige bevægelsesfunktioner, så borgerne kan forsætte med at have en livskvalitet og være selvhjulpen, samtidig med de måske derved har mindsket risikoen for at blive syge, og derved belaste Ballerup Kommunes budget.

I artiklerne henviser Ballerup Kommune til, at man har pladsmangel og derfor ser sig nødsaget til at nedlægge selvtræningen for de ældre borger i kommunen.

Det er forståeligt, at man først og fremmes skal have plads til de borger som skal have hjælp til genoptræningen, som foregår i dagtimerne i tidsrummet 8-16 med faglært personale.

Men det er uden omkostning for kommunen at tillade borgerne at kommen og selvtræne med de øvelser som de har lært at bruge for eksempel klokken 17.30-21 samt lørdag/søndag. Her er der ingen instruktør på, og lyset slukker selv, når at man forlader lokalet.

Motionsredskaberne, som kommunen har bekostet, står ubenyttet hen, så hvorfor må borgerne ikke benytte dem til at vedligeholde deres træningsprogram, som kommunen har bekostet – til gavn for alle parter?

Udgiften for kommunen er minimal, idet det kun er tidsforbruget til registrering af adgangsbrikken, der skal fornyes hvert ½ år til de borger som ønsker at forsætte selvtræningen.

Kommunens forslag udløser en større lønudgift og tidsforbrug, nu hvor den enkelte borger skal visiteres til forsat selvtræning af en af kommunens ansatte.

Denne fremgangsmåde er at bureaukratisere en simpel ting med en meget større omkostninger for kommunen og til mindre glæde for de ældre borger i kommunen, som gerne vil kunne vedligeholde den vundne livskvalitet til glæde for sig selv og deres pårørende og ikke mindst for kommunens økonomiske budget.

1 kommentar om “Selvtræning for borgere i Ballerup Kommune”

  1. Daniel Thillerup siger:

    Det samme skete i starten af året, hvor jeg lå mærke til nogle ældre der gjorde gavn a naturen, da var deres hold lukket uden varsel, det er en skændsel med vores kommune og socialdemokraterne efterhånden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *