Opråb om Sømosen
Debat Igennem snart to år har vi i borgergruppen ’Bevar Sømosen’ kæmpet for at stoppe forslaget om at udvide DTU Campus i det naturskønne område mellem Sømosen og DTU.

Vi er ikke imod opførelsen af studieboliger, men mener blot, at der er alternative placeringsmuligheder tæt på DTU.

Som det fremgår af artiklen i Ballerup Bladet den 11. september, er der nu fremlagt et konkret forslag i høring. Et forslag, der er langt mere omfattende end det oprindelige, men som på den positive side holder sig udenfor Søbeskyttelseslinjen. Forslaget omfatter desuden mulighed for yderligere privat bebyggelse uden for det specifikke planområde, på en matrikel, hvor størstedelen af denne ligger inden for Søbeskyttelseslinjen og hvor matriklen grænser lige op til fredningslinjen.

Vi er klar over at en byudvikling ikke kan bremses, men vi mener, at politikerne bør træffe deres beslutning på et objektivt grundlag, og vi mener også, at de skal lytte til borgernes holdninger.

Det er derfor vigtigt at DU møder op på Ballerup Rådhus den 8. oktober kl. 19 i Atriet og stiller alle de spørgsmål du måtte have til planerne, konsekvenser for biodiversitet, dyreliv, den fredede Sømosen, byggeriets fremtoning i et naturlandskab, de trafikale konsekvenser for lokalområdet osv. Og hvis du er utilfreds med planerne, så er det ligeledes vigtigt at du indgiver høringssvar senest den 27. oktober.

Du kan søge mere information på vores hjemmeside bevarsømosen.dk, hvor der også er link til, hvor at man kan afgive høringssvar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *