Kæden er hoppet af for SF
læserbrev Ulrik Falk-Sørensen (SF) mener, at de partier – herunder Venstre, der er imod at bruge to millioner kroner af skatteydernes penge på at give tilskud til et cykel-VM, bør stramme kæden og komme op på cyklen, da vi i hans øjne står helt stille.

I mine øjne er det snarere SF, der helt har tabt kæden, og fortsat står stille tilbage i en tid, hvor SF var det usynlige vedhæng til Socialdemokratiets magtfuldkomne regime.

Det var dengang, hvor man enten var helt enige med det socialdemokratiske flertal (som SF var), eller også blev holdt uden for indflydelse, hvis man formastede sig til at mene noget andet end S, eller hvis man mente, at tingene ikke behøvede at være, som de altid havde været. Sådan forholder det sig ikke længere.

I 2010 vedtog et flertal et budget, hvor der blev afsat penge til branding af kommunen. Dette var Venstre ikke en del af, og vi har lige siden forsøgt at få det taget ud af budgettet – indtil videre uden held. Det betyder dog ikke, at vi – selvom vi pt. er med i budgetaftalen – bevidstløst skal sige ja til at bruge pengene til hvad som helst, sådan som Ulrik Falk-Sørensen ellers forsøger at fremstille det.

I en situation hvor vi netop har besluttet at spare 12 millioner kroner i år for at imødegå de stigende udgifter på det specialiserede område – heraf seks millioner kroner via en grønthøstermetode, som rammer bredt hen over alle områder i kommunen inklusiv den borgernære velværd, så er vi naturligvis i vores gode ret til at mene, at disse besparelser også bør omfatte brandingmidlerne.

På den måde kan der spares mindre på velfærden – både i år og i de kommende år, hvor vores økonomi også er under pres.

På trods af uenigheden, så er jeg glad for Ulrik Falk-Sørensens klare udmelding. Nu kan ingen være i tvivl om, at SF hellere vil tilgodese et cykel-VM (som i forvejen får stillet arenaen gratis til rådighed), end at tilgodese den borgernære kernevelfærd som for eksempel daginstitutioner, skoler og ældrepleje.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *