Børnekursus om psykisk sygdom
Børnekurser.jpg
Børn af forældre med psykisk sygdom kan fra september måned komme på kursus i at tackle de udfordringer de står med og samtidig møde andre, der har det som dem selv.
Psykiatrisk Center Ballerup vil fra september tilbyde helt nye kurser til børn og unge med forældre med psykisk sygdom. Målet er at lære dem at tackle udfordringerne og at vide, at de ikke er alene.

Fra september kan børn og unge af forældre med psykisk sygdom i Ballerup, komme på børnekursus. Børnekurserne skal give børnene viden om, hvad psykisk sygdom er og dermed en bedre forståelse af deres far eller mors psykiske lidelse. På kurset sker det gennem både øvelser, leg og undervisning tilpasset børnenes alder, modenhed og situation.

”Erfaringerne med kurserne er, at børnene bliver bedre til at sætte ord på deres tanker og følelser. De lærer også at passe på sig selv som pårørende og de får en følelse af, at de ikke er alene, fordi de møder andre børn i samme situation som dem selv. Men måske vigtigst af alt lærer de, at det ikke er deres skyld, at deres far eller mor er syg,” fortæller Katrine Frydendal, socialrådgiver og projektleder for børn som pårørende i Region Hovedstadens Psykiatri.

Børnekurserne er gratis og løber over seks uger, hvor grupper af fire-syv børn mødes halvanden time én gang om ugen. Derudover er der et informationsmøde inden kurserne begynder og et opfølgningsmøde en måned efter sidste kursusgang.

Kravet for at deltage på kurset er, at man er mellem 9 og 16 år og har en forælder der er i – eller har været i behandling – på Psykiatrisk Center Ballerup.

Et stort behov

Kurserne er de seneste år blevet testet på over 50 børn fra hele Region Hovedstaden og har fået mange positive tilbagemeldinger fra både børn og forældre.

”Der har været en efterspørgsel på kurserne fra børnenes forældre, der har kunne mærke, at børnene er blevet bedre til at forstå og snakke om psykisk sygdom efter kurset. Vi vil gerne give flere børn mulighed for at deltage på et børnekursus, fordi vi kan se, at der er et stort behov og både børn og forældre har gavn af det. Vi glæder os derfor til at byde børn og unge i Psykiatrisk Center Ballerups optageområde velkommen,” siger Katrine Frydendal, der i øjeblikket er ved at forberede og uddanne sygeplejersker og socialrådgivere til at lede kurserne, der fysisk kommer til at foregå på Psykiatrisk Center Ballerup.

Centrets medarbejdere vil typisk oplyse om muligheden for at komme på børnekursus til forældre i behandling på centret. Men hvis man kender forældre i behandling på Psykiatrisk Center Ballerup, som har børn i aldersgruppen 9-16 år, der kunne have glæde af at komme på børnekursus, er man velkommen til at fortælle dem om muligheden.

Man kan kontakte Psykiatrisk Center Ballerup og tilmelde sit barn til børnekursus eller høre mere ved at skrive til mailen pcballerup@regionh.dk. Man skal blot huske at skrive ’Børnekurser’ i emnefeltet.

Læs mere på Psykiatrisk Center Ballerups hjemmeside: Børnekurser på PS Ballerup

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *