Ellebo-sagen udstiller Ballerupaftalen
Debat I Ballerup hjælper vi dem, der selv kan finde en almen bolig og sender dem, der har behov for hjælp, bagerst i køen.

I Ballerup har alle partier med undtagelse af Enhedslisten og Michael Krautwald (A), vedtaget Ballerupaftalen. Aftalen er indgået i 2016 mellem de almene boligselskaber og kommunalbestyrelsen, og sætter den politiske ramme for, hvordan boligselskaberne praktiserer den fleksible udlejning. Det er netop denne aftale, der har ramt de Ballerupborgere, der nu er fraflyttet Ellebo, uden at have et andet sted at flytte hen, som omtalt i Ballerupbladet.

Ballerupaftalen giver de mennesker, der allerede har fast job og stabil indtjening fortrinsret til almene boliger og omvendt ryger mennesker, der er udfordrede af livet, på overførsels-indkomst, i afklaringsforløb på jobcentret mm nederst på ventelisten. I Bal-lerup har Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti altså helt bevidst vedtaget en omvendt Robin Hood aftale.

I Enhedslisten er vi uenige i Ballerupaftalen, vi mener først og fremmest vores opgave er, at hjælpe de mennesker, der har behov for hjælp.

For de mennesker der er særligt udfordrede, eksempelvis en enlig forælder med børn, er der en akutliste. Det hjælper bare ikke mennesker som Christina fra Ellebo, for hun er enlig og har stået på akutlisten i mange måneder, og intet tyder på, at hun kan forvente en bolig. Det er endnu en konsekvens af Ballerupaftalen, for selvfølgelig ender nogle af de mennesker, der ikke selv kan finde en bolig med at blive så pressede, udfordrede og syge, at de kan komme på akutlisten, og derfor er akutlisten nu håbløs lang.

I Enhedslisten mener vi, at Ballerupaftalen skal laves om. Vi har behov for en ny aftale med boligselskaberne, hvor de mennesker der er på overførselsindkomst eller er i afklaringsforløb, sidestilles med de mennesker der er i job. I Enhedslisten vil vi gerne indgå i forhandlinger om en ny og mere social retfærdig Ballerupaftale.

2 kommentarer om “Ellebo-sagen udstiller Ballerupaftalen”

 1. Anette Byskou siger:

  Ballerup aftalen er en ualmindelig dårlig model, den eneste der har gavn af den er kommunen der efterhånden vil består af “rige” velfungerende borgere, imen os andre andenklasse borger der uheldigvis er uden job feks på grund af sygdom eller andre uheldige omstændigheder ikke er velkommen i kommunen. Har følt det på egen krop selvom jeg har boet der i over 30 år. Hvad skal vi med en akutliste, når man skal vente i årevis. Ballerup er efterhånden en virkelig ringe kommune.

 2. Søren B: Christiansen siger:

  Jeg er ikke enig med Annette.
  Ballerup kommune er en god kommune for almindelige mennesker, men selvfølgelig kan Ballerup kommune ikke løse alle landets problemer.
  Som jeg forstår det, har du været fraflyttet kommunen og forventer så, at kommunen skal løse dine boligproblemer, på trods af at du havde valgt at bo et andet sted.
  En akutlist er for Ballerup kommunes indbyggere, andre kan lade sig opskrive til en bolig ved boligselskaberne.
  Ballerup aftalen forhindre ikke anvisning på almindelige vilkår for boligselskaberne, men stiller krav til indkomst og andre ting, hvis man vil anvises via den fleksible udlejning, som i nogen udstrækning giver fortrin.
  Det kan der være fornuft i, hvis man vil sikre en social balance i en kommune med mange almene boliger.
  Ballerup er stadig en god kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *