Så skal der styr på skybrudsvandet
Regnvejr Ballerup Kommune har indledt det formelle samarbejde med 10 andre kommuner om at håndtere skybrudsvand omkring Harrestrup Å

Igennem nogle år har Danmark oplevet flere skybrud, hvor store mængder af regn, er faldet på kort tid. Det har i mange tilfælde givet store problemer med oversvømmelser af veje og kældre med store materielle og økonomiske konsekvenser til følge.

Derfor har Ballerup Kommune sammen med 10 andre kommuner indledt et samarbejde om at håndtere de store regnmængder omkring Harrestrup Å, der løber gennem de mange kommuner.

Den såkaldte Kapacitetsplan 2018 har været i høring frem til februar og høringssvarene er efterfølgede blevet evalueret.

Der er kommet i alt ti høringssvar, det ene er lokalt og fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, der udtrykker bekymring for naturkvaliteten i henholdsvis Haraldsminde i Ballerup og Sømosen i Skovlunde ved etableringen af anlæg til at håndtere regnvand.

Der har dog ikke været grund til at ændre i planerne ud fra høringssvarene og derfor har Ballerup Kommune nu tiltrådt aftalen endeligt.

En stor hjælp

Planen vil betyde, at det første projekt skal etableres i Haraldsminde, hvor der etableres et område med forsinkelseskapacitet og øgede rekreative muligheder. Det er også planen, at Sømose å og Skovlunde Naturpark skal være en del af planen på længere sigt.

”Vi går med i den her aftale for at hjæpe de komuner, der ligger nedenstrøms. Ballerup ligger ret højt og bliver ikke rigtig ramt af de store regnmængder, men det gør en række af de andre kommuner. Derfor etablerer vil forsinkelsesbassiner ved Haraldsminde, så vi kan samle regnvandet og sørge for, at de lavereliggende områder ikke bliver oversvømmet,” siger formand for teknik- og miljøudvalget, Hella Hardø Tiedemann (A).

Dyrere regning

Samarbejdet vil samlet koste 1,1 milliard kroner over de kommende 20 år og af de penge skal Novafos Ballerup står for 17,3 procent af beløbet eller omkring 200 millioner kroner.

Det betyder, at regningen for forbrugerne også kommer til at stige med 10 procent over de næste 20 år, hvad der svarer til frem koner pr. kubikmeter vand pr. husstand.

Ifølge Hella Hardø Tiedemann vil det svare til en udgiftsstigning på cirka 500 kroner om året for en gennemsnitsfamilie i Ballerup Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *