Kæmpe lattergas-fund ved det gamle posthus
Lattergas-3-copy.jpg
Det var et nedslående syn, der mødte skraldeholdet, da de forleden lagde vejen forbi det gamle posthus i Ballerup.
Skraldesamlere fandt 17 kilo lattergaspatroner ved det gamle posthus i Ballerup. Kommunens ungeafsnit er bekendt med den nye trend og sætter ind med oplysning og dialog.

Da den lokale skraldejæger Claus Kjær og hans hold forrige søndag var på deres oprydningstur i Ballerup gjorde de et højst foruroligende fund ved det gamle posthus ved Ballerup Station.

På bagsiden af posthuset fandt skraldeholdet ikke mindre end 17 kilo af de velkendte, glinsende lattergaspatroner samlet på et sted. Det svarer til omkring 850-900 patroner på samme lille område.

Ikke nok med, at det er noget svineri, set med miljøbrillerne på. Det er også et voldsomt antal, som nogle personer eventuelt skulle have konsumeret på én gang. Lattergas er af eksperter udråbt som værende ganske farligt at indtage.Fundet rystede Claus Kjær og hans skraldehold.

Chokerende

”Vi var på vej hen mod Ballerup Station på vores faste tur og slog lige ind forbi bagsiden af det gamle posthus, her fandt vi enorme mængder af de her patroner. Vi talte det til godt 17 kilo, hvilket svarer til omkring 900 stykker. Det er helt vildt og chokerende. En ting er, at det er noget svineri, men vi ser det mange steder og kan trods alt samle det op. Men det er farligt at indtage, og vi tænker på, om man ligesom har fundet det her sted og lavet en ’agreement’ om, at det er her, vi tager det her stof. Det er chokerende,” siger Claus Kjær, som fortæller at skraldeholdet har fundet lattergaspatroner før, men at dette er det klart største antal, de nogensinde har fundet.

Efter fundet gik Claus Kjær til Ballerup Kommune og her har man nu fulgt op på fundet. Formålet er naturligvis at få de unge til at lade være med at indtage det potentielt farlige stof.

Intenst fokus

”Det er et velkendt fænomen også i Ballerup og vi støder på lattergas med jævne mellemrum. Men de her mængder gør et stort indtryk, og vi har efterfølgende været på stedet flere gange og har ikke fundet noget. Så det kan være, at man har samlet en masse sammen og smidt det ved posthuset. Men under alle omstændigheder er vi opmærksomme på det, ” siger Erik Hansen, afsnitsleder i Ballerup Kommunes ungeindsats.

Han har set, at når der kommer fokus på problemet, så dykker det og så opstår det igen. Derfor er kommunen også meget aktivt opsøgende i øjeblikket på netop lattergas-problematikken.

”Vi arbejder sammen med misbrugscentret og skolerne. Vi tager ud og holde foredrag og kommer de steder, hvor de unge samles og fortæller om det her. De vil gerne høre på os, og det er positivt. Men vi er meget opsøgende, for vi ved at det er farligt,” siger Erik Hansen.

Forældre på banen

Han opfordrer samtidig forældrene til at komme på banen.

”De unges forældre skal på banen og engagere sig i, hvad deres børn render og laver. Det er i den grad også deres ansvar, så derfor er det vigtigt for os også at få forældrene involveret i vores oplysningsarbejde,” siger Erik Hansen, som pointerer, at det ikke er en specielt udsat gruppe unge, der er hoppet på den farlige lattergas-bølge.

”Det er alle slags unge, også ganske almindelige unge. Der er et stort pres i grupperne, og derfor er oplysningsarbejdet vigtigt på alle de steder, hvor de unge kommer,” siger Erik Hansen, som understreger at Ballerup Kommune arbejder på at tage problematikken til et højere niveau.

”Det er ikke ulovligt at sælge patronerne til børn og det er et problem. Vi vil gerne gøre noget ved det og derfor arbejder vi på at tage det helt ind til Christiansborg, så vi kan få belyst problemet,”siger Erik Hansen.

FAKTABOKS: Lovligt eller ulovligt?

I Danmark er det lovligt at sælge lattergaspatroner, som er beregnet til sifoner, man eksempelvis kan lave flødeskum med. Det er til gengæld ikke lovligt at sælge de små gaspatroner med henblik på beruselse.

I Sikkerhedsstyrelsen modtager man anmeldelser om ulovligt salg af gaspatroner. Når de opdager, at en forhandler sælger lattergaspatroner med henblik på beruselse, tager de i første omgang kontakt til forhandleren og gør opmærksom på, at salget er ulovligt. Stopper forhandleren ikke salget, bliver virksomheden meldt til politiet.

Herunder kan man se, hvad Sikkerhedsstyrelsen kigger på, når de skal vurdere om salget er ulovligt:
• Bliver lattergaspatroner bliver solgt i påfaldende store antal?
• Bliver patronerne solgt i kombination med såkaldte crackers, der kun har til formål at få gassen ud, så den kan inhaleres?
• Sælger butikken eller webshoppen balloner, som brugeren kan anvende til at inhalere gassen igennem, sammen med lattergaspatroner?
• Bliver patronerne markedsført på en måde, der indikerer, at salget henvender sig til kunder, som vil misbruge dem?

Hvis man oplever lattergaspatroner bliver solgt med henblik på beruselse, kan man anmelde det til Sikkerhedsstyrelsen ved at sende en mail til: sik@sik.dk. Man skal i mailen skrive, hvorfor man mener, at salget er med henblik på beruselse, og hvilken butik, webshop eller lignende der er tale om.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen, www.sik.dk

 

FAKTABOKS: Hvor farligt er det?

Sundhedsstyrelsen er opmærksomme på problemet med misbrug af lattergas fra små gaspatroner og skriver blandt andet om de sundhedsmæssige risici:

“Indtagelse af gas fra gaspatroner, produceret og tiltænkt industrielle formål, kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Idet patronerne indeholder ren gas, der ikke er opblandet med ilt, kan der ved vedvarende inhalation af gassen opstå iltmangel (hypoxi), fordi gassen fortrænger ilten i indåndingsluften. I yderste konsekvens, ved vedvarende inhalation og især ved blandingsbrug med andre rusmidler, kan ren lattergas være livsfarlig, idet kvælning kan indtræde på grund af iltmangel.”

“Sundhedsstyrelsen fået indberetninger om to dødsfald; en 17-årig og en 39-årig i henholdsvis i 2016 og 2018, og hvor det i begge sager har handlet om, at lattergas fra gaspatroner tiltænkt flødeskums-sifoner, har været involveret i begge dødsfald, og gaspatroner er fundet på stedet ved de afdøde.”

“Lattergas er et lavmolekylær og flygtigt stof og vil over en tid diffundere ud i luften, hvorved det i visse tilfælde kan være svært at påvise stoffet i mennesker. Det kan derfor ikke udelukkes, at der er sket flere dødsfald i Danmark som følge af misbrug af lattergas fra patroner, uden det har været muligt at påvise dødsårsagen tilstrækkeligt.”

Kilde: Sundhedsstyrelsens notat vedrørende misbrug af lattergas fra gaspatroner, fra 26. juni 2018.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *