Nationale tests og kvalitetsrapporter
Debat Alternativets lokale folketingskandidat gør sig til talsmand for at afskaffe de nationale tests i folkeskolen blandt andret med den begrundelse, at testene er fejlbehæftede.

Det er selvfølgelig ikke godt, hvis der er fejl i de nationale tests, men det kan ikke være en begrundelse for at afskaffe dem. Så må man finde et system, hvor der ikke er fejl.

For det er vigtigt at bibeholde de nationale tests. Testene er et værktøj til læreren, som på den måde kan få et overblik over de enkelte elevers faglige niveau og hvilke udfordringer hver elev skal arbejde med for at blive dygtigere.

Det er vigtigt at bevare fokus på fagligheden. Faglighed er med til at forme de muligheder, som vores børn får senere i livet. Uanset om man gerne vil læse på universitetet eller være håndværker, skal man have mulighed for at opfylde sin drøm. Det starter med mere faglighed i folkeskolen, så vores børn kan blive de bedste til det, de drømmer om.

Lærerne skal sikre, at hver enkelt elev bliver udfordret mest muligt. Et andet middel hertil er niveaudeling, som desuden er med til at sikre rummeligheden, så både svagere og dygtigere elever bliver udfordret. Derfor er nationale tests nødvendige.

Kommunalbestyrelsen har fornylig behandlet Ballerup Kommunes årlige kvalitetsrapport for skolerne. Også her spiller de nationale tests en rolle. De nationale tests viser i Ballerup, at der fortsat er brug for at fokusere på det faglige niveau. Der er særlig brug for en indsats i forhold til læsning på mellemtrinnet.

I 2018 er kommunens karaktergennemsnit lavere end i 2017, men kommunens resultater er på niveau med landsgennemsnittet. Er det så godt nok?

Når man ser på, at Ballerup Kommune bruger mange penge på folkeskolen, blandt andet fordi vi har en af landets bedste læreraftaler og højeste lærerlønninger, burde vi så ikke forvente at elevernes resultater ligger over landsgennemsnittet?

(forkortet af Red.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *