Lokalt fokus på pædagogernes arbejde i skolen
Debat Kære politikere. Nu er justeringen af folkeskolereformen en realitet.

Dette betyder kortere skoledage til indskolingen. I sig selv er det jo godt. Det er dog ærgeligt, at børnenes pauser desværre også bliver kortere. Især fordi så mange børn har brug for pauser, og anden alternativ tid væk fra fagtimernes krav om præstation. Især er dette slemt for udfordrede børn.

Det er også ærgeligt, at den udvidede åbningstid i BFO og klub, heller ikke er finansieret. Da der på den baggrund kommer til, at mangle pædagoger i åbningstidens primetime. Muligvis fra 13:30-14:00.

Samtidig kunne man som pædagog også frygte, at der ikke er sikret et ensartet og fyldestgørende timeantal til det socialfaglige arbejde inde i skoledelen. Især fordi børnenes miljø og krav ikke ændre sig, tværtimod vil der fortsat være brug for den pædagogiske professions blik for trivsel og psykiske udvikling. For individ og gruppe.

Samtidig er den kortere dag blevet til ved, at afkorte brugen af understøttende undervisning. Nogle af de få timer, der reelt gav pædagoger mulighed for, at forestå indholdet af lektioner. Dette ser ud til, at blive voldsomt begrænset.

Hvilket vil ramme det pædagogiske personales arbejdsmiljø negativt på den konto, der bibringer meningsfuldhed med arbejdet i skolen. Og heraf også engagement.

Jeg foreslår derfor, at man lokalt overvejer enten at bibeholde pædagogers mulighed for at bedrive en socialfaglig indsats, som de selv forestår, eller alternativt invitere til et arbejde for at beskrive pædagogers arbejde i skolen på ny ud fra en socialfaglig model, og samtidig bibeholder, eller bedre, løfter, timeantallet for pædagoger i skolen.

Selvfølgelig uden at trække tid fra forberedelse eller timer i BFO.

Det er blevet sagt højt, at pædagoger bør blive i skolen. Men vi skal ikke bare være der. Være assistenter. Vi har en professionsfaglighed der nytter. Der rykker børns trivsel og udvikling i positive retninger. Øger deres læringsparathed og arbejder i treenigheden mellem skole, fritter og hjem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *