Kolonihaver bliver ikke tvangsflyttet
Kolonihave-06-copy.jpg
Suzanne Sand (tv) lagde have til besøget, hvor erhvervsminister Rasmus Jarlov (C) og teknik- og miljøudvalgsformand Hella Tiedemann beroligede kolonihaveejerne.
Regeringens hovedstadsplan har skabt uro hos kolonihavefolket, da der i planen lægges op til, at kommuner kan omplacere kolonihaveområder. Det kommer dog ikke til at ske, med mindre haveforeningen selv ønsker det, fastslog erhvervsminister Rasmus Jarlov, da han besøgte haveforeningen Tjørnebjerg i Ballerup.

I januar præsenterede regeringen en omfattende hovedstadsplan indeholdende en lang række initiativer, som skal styrke hovedstadsområdet.

Men hvis man nærlæser de 52 punkter i planen finder man blandt andet et forslag til ’nye muligheder for at flytte kolonihaveområder’. Et punkt der bestemt ikke er faldet i god jord hos kolonihavefolket.

Derfor har Kolonihaveforbundet råbt vagt i gevær, da de frygter at planen på et senere tidspunkt kan føre til tvangsflytninger af kolonihaveforeninger. Derfor har de blandt andet arrangeret møder mellem politikerne bag planerne og kolonihaveejerne for at finde ud af, hvad tankerne er omkring kolonihaveområderne og de mulige flytninger.

Samlet i Ballerup

Sidste søndag var repræsentanter for Kolonihaveforbundet, erhvervsminister Rasmus Jarlov (C), teknik- og miljøudvalgsformand i Ballerup Hella Tiedemann (A) og en masse kolonihaveejere således samlet i haveforeningen Tjørnebjerg i Ballerup for at få en snak om beboernes frygt for, om den nye hovedstadsplan kan føre til flytning af kolonihaveområder.

Men det var erhvervsministeren meget hurtig til at afvise:

”Det står fuldstændig krystalklart i vores forslag, at det er kun i det tilfælde, at kolonihaveområderne selv ønsker at flytte, så kan man få lov til det,” slog han fast og forklarede, at baggrunden for at punktet overhovedet er med i planen er, at nogle kommuner har henvendt sig med spørgsmål om mulige flytninger af kolonihaveområder – blandt andet i områder omkring den kommende letbane.

Men som lovgivningen er på nuværende tidspunkt, kan man ikke bare flytte et kolonihaveområde – uanset om haveforeningen selv og kommunen skulle være enige om, at det er en god idé.

”Derfor har vi så lagt forslag frem om at lave den lovgivning om, således at man kan flytte, hvis kolonihaveområdet vel at mærke selv ønsker det,” forklarede Rasmus Jarlov.

En klar melding, som gjorde kolonihavejerne i Ballerup lidt mere rolige.

Ingen flytteplaner

Miljø- og teknikudvalgsformand Hella Tiedemann (A) kan også berolige kolonihaveejerne:

”Det er ikke Ballerup Kommune, der har ytret ønske om flytninger. Der kommer ikke til at ske noget her. Ingen kolonihaver skal flytte,” slår hun fast.

Ballerup Kommune har i alt 3350 kolonihaver fordelt på 12 haveforeninger.

FAKTABOKS: Hvad står der i hovedstadsplanen?

Punkt 9 i planens afsnit ’Plads til alle’ lyder:

”Regeringen vil give kommunerne bedre muligheder for at omplacere kolonihaveområder, så nuværende kolonihavearealer kan anvendes til andre formål som fx boliger eller erhvervsbyggeri tæt på nye letbanestationer. Omplaceringen forudsætter, at der kan opnås tilslutning fra den enkelte kolonihaveforening.”

3 kommentarer om “Kolonihaver bliver ikke tvangsflyttet”

 1. Bent Jensen siger:

  Problemet er at loven ikke er vedtaget, mem regeringen havfe tænkt sig at gøre det efter valget. Og fordi loven endnu ikke er vedtaget kan der stadig ændres i teksten.

  Kolomihaveforbundet frygter (med god grund) derfor at frivillighrfd pasusen helt forsvinder som dug for solen.

  Derfor nytter det ikke noget at lade sig forblænde af diverse garantier givet før et valg, da valgløfter ofte er glemt når først man sidder på Christiansborg for yderligere 4 år.

 2. Andreas Jydebjerg siger:

  Der er ingen der er fredet hvis der først er lovhjemmel til at flytte haverne.

  Jeg har flere gange forsøgt at få Rasmus Jarlov til at svare på, hvorfor lovgivningen overhovedet skal laves, hvis en flytning kun kan ske hvis haverne selv ønsker det. Jeg har samtidigt spurgt om, på hvilken foranledning loven ønskes gennemført og om han har kendskab til haver der efterspørger muligheden for at flytte. Kort sagt – er det haverne der ønsker loven eller er det kommunerne.

  Formuleringen direkte taget fra planen er: “Regeringen vil give kommunerne bedre muligheder for at omplacere kolonihaveområder”. Det burde således være tydeligt at det ikke handler om at understøtte enkelte havers eventuelle ønske om at flytte (hvis er sådant overhovedet eksisterer), men derimod om at understøtte kommunernes ønske om at anvende grundene til andre formål. Det er desværre derfor også tydeligt at Rasmus Jarlov lyver sine potentielle vælgere direkte op i deres godtroende ansigter når han påstår at ingen kommer til at flytte imod deres vilje.

 3. Karsten Kriegel siger:

  Baggrunden for ændringen er, at det i dag ikke er muligt at flytte, selvom foreningen gerne selv vil.
  I forbindelse med den kommende udvikling af infrastrukturen hovedstadsområdet, i særdeleshed den nye letbane i Ring 3, vil der kommen nogle trafikale situationer, hvor dele af nogle foreninger vil blive trafik/støjbelastede, hvor det vil være en fordel for disse foreninger at flytte noget af området fra f.eks. den ene ende til den anden. Denne løsning skal der naturligvis være mulighed for, hvis haverne ønsker det.
  Dertil kommer, at nogle kommuner har rettet henvendelse med ønsker om flytning. Så det skal ses som en beskyttelse af foreningerne, at kommuners evt. ønsker om flytninger kun kan ske med foreningernes samtykke.
  Der er absolut ikke grundlag for de konspirationsteorier, som her lægges for dagen.
  Der er absolut intet politisk ønske om at kunne flytte haver mod deres vilje.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *