Giv naturen mere plads
Debat De Danske sommerfugle er trængt, på 100 år er halvdelen af sommerfuglearterne enten truet, sårbare eller helt forsvundet. Arter som sommerfuglene, vilde bier og mange andre insekter, fugle og dyr er trængt fordi deres levesteder forsvinder.

Naturen har behov for mere plads, det gælder i Ballerup og i resten af Danmark. Vi mennesker har ganske enkelt lagt beslag på for mange kvadratmeter og overladt for lidt til naturen. Heldigvis er løsningen på den negative udvikling simpel og ligetil, for det handler i al sin enkelhed om, at give plads tilbage til naturen. Og det er flertallet i Kommunalbestyrelsen rigtig slemme til at ignorere, ved at give dispensationer til byggeri i landzonen.

Vi optager simpelthen uhensigtsmæssigt meget plads fra naturen – lader byen brede sig ud i det åbne land – og det er særligt uhensigtsmæssigt i en bykommune som Ballerup, hvor næsten alle de kvadratmeter der må bebygges er bebygget.I Enhedslisten har vi ikke alene erkendt det faktum at naturen et trængt i Ballerup og i resten af Danmark. Vi har netop lanceret vores nye plan ”FRA NATURKRISE TIL VILDERE OG RIGERE NATUR ENHEDSLISTENS PLAN FOR GENOPRETNING AF NATUREN I DANMARK” Vi mener det er på tide, at naturen får plads blandt de højtprioriterede politiske dagsordener. Det kræver en samlet plan, med konkrete mål for indsatserne, håndfaste tidsfrister, evaluering og opfølgning.Vi vil udlægge mindst 25 procent af det danske landareal og mindst 25 procent af de danske havområder til natur eksempelvis:

-udlægge skove til natur for naturens skyld, med plads til dynamisk udvikling

-udlægge lysåbne naturområder, som enge og overdrev

– urørte havområder, hvor enhver form for fiskeri og råstofudvinding udelades

– etablere 35 naturnationalparker primært på statslige naturarealer inden 2030 i områder, hvor der allerede er et højt naturpotentiale.

Finansieringen sker primært ved at målrette fra EU midler til natur

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *