Biblioteket skød valget i gang
Valgmøde-BB-11-20-19.jpg
En af de smarte tricks ved valgmødet var de grønne og røde sedler. Ja eller nej til et givent spørgsmål. Så var politikerne nødt til at svare klart uden at vikle sig ud i lange politiske forklaringer. Foto: Kaj Bonne.
Så blev folketingsvalget udskrevet og den første store valgdebat i Ballerup blev en livlig og ganske velbesøgt affære, hvor valgets hotteste emner var til debat.

Rigtig mange havde ventet på det i ugevis. Så da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) endelig trykkede på den berømte valgknap var alle mand af huse. Nu skal der snakkes politik i alle afkroge af landet indtil valgdagen den 5. juni.

Således også i Ballerup, hvor Ballerup Bibliotek allerede inden valgets udskrivelse, havde arrangeret stort valgmøde torsdag aften.

Stort set alle partier var repræsenteret, både ukendte og velkendte politikere var i det 12 mand m/k store panel, hvor valgets hotteste emner skulle vendes.

Se billeder fra mødet: Fotogalleri fra valgmøde

Pension, klima og integration var på dagsordenen og det indvarslede, at der kunne komme en god debataften ud af det og de mange fremmødte, hvor en del var partisoldater, kunne se frem til at få valgkampens første store skud politisk debat.

Stort udvalg af emner

Det hele begyndte med en præsentationsrunde, hvor kandidaterne havde 30 sekunder hver til at præsentere, hvad de fandt var vigtigst for dem. Ganske overraskende var der mange forskellige bud, hvilket afspejlede, at politik ikke bare handler om de samme ting.

Alt fra velfærd, stabilitet i samfundet, tryghed, reform af økonomien, forhold for børn og unge, flygtningepolitik og klima var oppe at vende og efter præsentationsrunden, var det tid til aftenens debat.

Ordstyrer og spørger var Peter Zacho Søgaard fra Ballerup Bibliotek, og han havde tydeligt sat sig for at udfordre politikerne. Uanset partifarve og fremtoning havde han opfølgende og kritiske spørgsmål, hvilket skabte en god debat, når der på grund af setuppet og tiden ikke var mulighed for, at der blev stillet spørgsmål fra salen.

Det første emne var pension og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og her var alle i hopla og havde en mening.

Arbejdslivet til debat

Især var den socialdemokratiske kandidat Kasper Sand Kjær ude med riven efter den pensionsaftale, som regeringen og radikale netop har fremlagt.

Men det gav V-kandidaten, Kim Valentin, ikke meget for.

”Hvad med at komme med nogle konkrete forslag i stedet for at bare at pege fingre ad andre, replicerede han på kritikken.

LA-kandidat Joachim B. Olsen anlagde en mere overskudsagtig tone.

”Man taler det danske arbejdsmarked ned under gulvbrædderne. Men folk lever længere og vi har over to millioner på overførselsindkomst i Danmark, så vejen frem er ikke at sætte pensionsalderen ned”.

Den radikale kandidat Abbas Razvi antog en mere holistisk indgangsvinkel.

”Man skal se på det hele menneske. Nedslidning kan også være psykisk, så vi skal se på, hvad det gode arbejdsliv er”.

Klima – en varm debat

Derefter fulgte debatten om klima, der igen tog masser af tid. Her var især de mere ’grønne’ partier på banen med markante udmeldinger.

Blandt andet var alle partier, undtaget LA, Venstre og DF for, at man skulle betale landmænd for en del af deres jord, der så skulle udlægges til naturområder.

”Det handler ikke om rød eller blå blok. Nu skal grøn blok på banen, ellers fortsætter den ligegyldighed overfor naturen, som vi har været vindne til,” lød det fra Alternativets Thomas Anker.

Den radikale Abbas Razvi var også klar til at pålægge 250 kroner i afgift på flyrejser, som så skulle bruges til at plante skov.

I det hele taget var der mange markante forslag om at pålægge afgifter på og forbud mod alt fra kødspisning, flyrejser og fossile brændstoffer fra især Alternativet, Enhedslisten og radikale.

”Vi kan tale om flygtninge fra nu og i al evighed. Men hvis klimaforandringerne for alvor slår igennem, så kommer klimaflygtningene, uanset hvad vi gør,” pointerede Søren Søndergaard fra Enhedslisten.

Men Joachim B. Olsen tog det hele lidt ned på jorden igen:

”Jeg er ked af at sige det, og jeg bliver nok upopulær nu, men jorden er altså ikke ved at gå under. Det handler om forskning i ny teknologi, som kan bruges over hele verden. Andre lande vil gerne være lige så velstillede som os, og så hjælper det intet, hvad vi gør her i Nordeuropa og på USA’s østkyst, hvor den her skræmmekampagne kører”.

Ghettoer – væk eller ej

Derefter var der ganske kort tid til et altid varmt emne, integrationen, hvor det stort set kun kom til at handle om ghettoplanen.

”Jeg er vokset op tæt på en af de hårde ghettoer i Høje-Taastrup og gymnasiet og jeg må sige, at der er et områder, der er ved at forsvinde, fordi der ikke er nogen etniske danskere tilbage. Derfor synes jeg, at ghettoplanen er en god ide, så vi får blandede områder med plads til alle, tilbage,” sagde Steffen Mølgaard fra Konservative.
Søren Søndergaard pointerede:

”Problemerne er opstået af en fejlslagen boligpolitik igennem mange år og nedrivningerne rammer ikke kun en gruppe beboere. Det rammer også almindelige danskere, der har boet i de boligområder i mange år”.

Tiden var rindet ud og der blev kun plads til et enkelt spørgsmål fra salen, nemlig en repræsentant fra Sind, der ville spørge panelet om, hvad man ville gøre for det socialpsykiatriske område.

Alle var enige om at man gerne vil give penge til området. Konservative vil nedlægge regionerne og gøre behandlingen enklere og mere effektiv, socialdemokraterne efterlyste flere hænder og ressourcer til behandling, mens Alternativet har afsat en psykiatrimilliard, netop til det formål.

Efter svarene var det store valgmøde slut. Der blev klappet og alle var enige om at det var et oplysende møde. Valget er i gang og Ballerups valgmøde var i den grad en god start på en lang valgkamp.

 

Panelet ved det store valgmøde (alle fotos: Kaj Bonne):

A: Kasper Sand Kjær

B: Abbas Razvi

C: Steffen Mølgaard

D: Lone Madsen

E: Anette Prang

F: Serdal Benli

I: Joachim B. Olsen

K: Jacob Rabjerg

O: Pia Kjærsgaard

V. Kim Valentin

Ø: Søren Søndergaard

Å: Thomas Anker

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *