Vedrørende stationsområdet i Måløv
Debat I læserbrev i Ballerup Bladet den 26. marts skriver Hella Tiedemann, som svar på indlæg af Peter H. Poulsen blandt andet, at planerne om at skabe mere liv på stationsområdet lever i bedste velgående, men at det er for tidligt at sige noget om byggeriets højde, ud over at udvalgsformanden mener, at der godt kan bygges højere end to etager, uden at det går ud over bykvaliteten og giver skygge til eksisterende byggeri.

Spørgsmålet, der naturligt må stilles i forlængelse heraf er: Hvor højt mener udvalgsformanden så, der må bygges?

I læserbrevet oplyses også, at kommunalbestyrelsen snart forventes at behandle forslag til revision af kommuneplanen, hvori rammerne for stationsområdets udvikling blandt andet indgår.

Kan det virkelig passe, at der et år efter den offentlige høring, planer der lever i bedste velgående, og at rammerne for byggeriet snart forventes politisk behandlet, ikke på nuværende tidspunkt foreligger forslag til hvor højt byggeriet må være? Det virker ærligt talt ikke troværdigt, snarere at der puttes med planerne – at der er noget, som ikke må komme ud. Hvordan stemmer det overens med inddragelse af lokalområdet og lokal forankring af planen?

I følge tidligere omtale i Ballerup Bladet den 16.10.2018 arbejdes der med planer om bebyggelse i op til fem etager.

Flere femetager høje huse til beboelse i Måløv – er det virkelig, hvad kommunalbestyrelsen finder er Måløvs kort- og langsigtede tarv?

Vi har i forvejen to høje og massive boligbebyggelser på fem etager og derover i Måløv, Eskebjerggårds høje huse og Søndergårds række af etageblokke langs banen – de to grimmeste bebyggelser i Måløv, uden arkitektoniske kvaliteter, både betragtet som enkeltbygninger og som de byrum de skaber.

Disse bebyggelser er i stærk modstrid med Måløvs væsen, kulturhistorie og beliggehed – og står som en slags ”Kilroy was here” signatur af tidligere borgmestre i kommunen. Er det et tredje byggeri af denne art kommunalbestyrelsen ser for sig – som endnu en signatur i denne række?

Mit ønske for Måløvs fremtid er, at kommunalbestyrelsen slår koldt vand i blodet og udformer kommuneplanen, så vores bys tarv gives absolut højeste prioritet, og vi ikke får flere af disse høje og massive boligbyggerier i Måløv – og at kommunalbestyrelsen ikke lader kortsigtede investorinteresser sætte dagsordenen for byggeriets udformning. Vores by og borgere skal leve med disse bebyggelser i flere generationer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *