Svar om pædagog-målinger
Peter-Als-copy-1.jpg
Peter Als
Debat Jeg tror, at du, Cindie Christoffersen, og jeg er enige om, at pædagogerne så vidt muligt skal bruge deres tid på kerneopgaven, på at være sammen med børnene i vores dagtilbud, og sikre dem en tryg hverdag, hvor de trives og udvikler sig. Det samme kan man sige om flere andre faggrupper.

Derfor har jeg også bedt forvaltningen om at igangsætte arbejdet med at skabe et overblik over, hvilke former for dokumentation og målinger medarbejderne på hele børne- og skoleudvalgets område skal aflevere, og om det er bestilt af udvalget eller af folketinget, samt hvor meget tid der bruges på det.

Hvordan passer det så sammen med, at vi i børne- og skoleudvalget (BSU) har besluttet at indføre kvalitetssikringssystemet KIDS?

Baggrunden er, at folketinget har vedtaget en ny dagtilbudslov, hvor det blandt meget andet fremgår, at kommunerne skal sikre en evalueringskultur i dagtilbuddene, ligesom udviklingen i dagtilbud skal drøftes politisk.

Efter forslag fra forvaltningen blev det i august 2018 besluttet af alle partier i BSU, at der burde indkøbes et system til dette, og der blev nedsat en arbejdsgruppe til at forestå dette. Arbejdsgruppen valgte systemet KIDS. Samtlige partier i kommunalbestyrelsen var med til at finde penge til dette i budget 2019.

Forskning i dagtilbud viser, at en af de faktorer, der allermest er betingende for kvalitet i dagtilbud, er personalets evne til at reflektere over egen virksomhed. Og det er netop hvad KIDS blandt andet kan. Pædagogerne observerer det pædagogiske miljø på deres egen stue ud fra et skema, der er udviklet til at skabe refleksion hos pædagogen og sammen med kollegerne.

KIDS er udviklet i Danmark af danske forskere sammen med danske dagtilbud. Det er ikke et ”importeret” system, udviklet til helt andre sammenhænge end danske. (KIDS står for Kvalitet I Dagtilbud, Slagelse.)
Der er sat 3,5 timer for hver pædagog af til dette hvert andet år.

Da vi i BSU godt ved, at pædagogerne føler sig pressede af opgaver væk fra børnene, har vi på forhånd aftalt, at vi sammen vil arbejde for at finde penge i budget 2020 til den tid, der medgår til at arbejde med KIDS.

Med de beslutninger der er taget, kommer vi til at leve op til den nye lovgivning og har de bedste forhåbninger om, at det rent faktisk også vil være med til at sikre og videreudvikle kvaliteten i vores dagtilbud. Det er vigtigt for alle kommunens yngste borgere og deres forældre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *