Nej til nyt målesystem i daginstitutionerne
Debat Kommunalbestyrelsen har i budget 2019 vedtaget, at de vil sætte fokus på hvad høj kvalitet er i dagtilbud.

Der er herefter nedsat en arbejdsgruppe, der skulle se på et kvalitetssikringssystem. Det er der afsat 300.000 kroner til.

Som fællestillidsrepræsentant har jeg italesat, at jeg ikke mener, at et system også kaldet koncept for måling af kvalitet er løsningen. Jeg mener ikke, at vores pædagoger skal være mere væk fra børnene, end de er i forvejen.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at der skal laves kvalitetsrapporter af dagtilbuddene i Ballerup. Til dette har arbejdsgruppen peget på det koncept, der hedder KIDS. Jeg har som den eneste i gruppen sagt, at jeg ikke mener, at pædagogerne skal bruge tid på at sætte krydser i et skema. I skemaet er der mulighed for at lave beskrivelser om dagtilbuddet. Der er afsat 3,5 time pr. pædagog til udfyldelsen af rapporten som skal laves hvert andet år.

I Ballerup Kommune arbejder pædagoger på 0-5 års området allerede med børne- og ungestrategien, BAL (læringsmiljøer, hvor pædagogerne går fra) og laver børnemiljøvurderinger. Der laves også tilsyn (pædagoger der går fra), lærerplaner, barnets første 1000 dage, sprogvurderinger, overleveringssamtaler med mere.

Over hele landet – også i Ballerup – skal der samtidig udarbejdes nye læreplaner, som skal implementeres og arbejdes med. Dette sker på et tidspunkt, hvor pædagogerne også lige er blevet introduceret til BAL (Ballerup

Analyse af Læringsmiljøer), som pædagogerne bruger til at blive endnu dygtigere til at se på læringsmiljøerne.

Jeg er meget uforstående omkring børne- og skoleudvalgets beslutning. Jeg begriber ikke, at der ikke blev lyttet mere til mig som fællestillidsrepræsentant. Jeg repræsenterer tillidsrepræsentanter fra BUPL i alle dagtilbud i hele kommunen. TR’er som giver udtryk for, at de ikke ønsker programmet KIDS.

Jeg har yderligere sagt, da der ikke er et lovkrav om at lave et kvalitetssikringssystem, som der blev orienteret om et par dage inden mødet, hvor det blev vedtaget. Jeg mener, at gruppen burde få lov til at gå tilbage og se på, hvordan det ellers kunne gøres. Det ønskede børne- og skoleudvalget ikke. Nu skal KIDS rulles ud og en evaluering vil finde sted efter at første distrikt har implementeret det

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *