Minimumsnormeringer og mindre bureaukrati
Stine-Rahbek-Ø-copy.jpg
Stine Rahbek Pedersen
Debat Den nye dagtilbudslov har et krav om, at der skal laves en kvalitetsrapport pr. daginstitution.

Desværre følger der ikke penge med til at lave den, for det koster hver gang Christiansborg finder på en ny bureaukratisk opgave kommunerne skal bruge tid og penge på.

Jeg har selv været med til at vedtage, at kvalitetsrapporterne skal laves med KIDS – endnu et koncept der tager tiden fra børnene. Det var en svær beslutning men jeg traf mit politiske valg på baggrund af de argumenter arbejdsgruppen fremlagde og ud fra at fem af seks i arbejdsgruppe anbefalede KIDS, en arbejdsgruppe jeg selv har bedt om at få nedsat da jeg og resten af BSU blev præsenteret for kravet om kvalitetsrapporter fra regeringen.

Det eneste gode i den beslutning var, at jeg fik en evaluering med i beslutningen, så vi kan nå at reagere, hvis erfaringen viser, at KIDS ikke lever op til arbejdsgruppens forventninger, når kollegerne i det første distrikt har gennemført en omgang.

Normeringer siger intet om hvad tiden bruges på, derfor vil vi i Enhedslisten arbejde for at indføre en lovfastsat minimumsnormering i daginstitutionerne. Minimumsnormeringen skal følge de samme principper, som man følger i norske daginstitutioner. Det vil sige at den enkelte institution skal sikre, at der maksimalt er tre børn pr. voksen i vuggestuer og seks børn pr. voksen i børnehaver. Og opgørelsen af antal børn pr. voksen skal ske efter samme principper som i den norske lov, det vil sige: Lederne skal kun indregnes med den tid, de faktisk har med børnene.

Der skal kun regnes med den faste bemanding, ikke studerende og vikarer. Ekstra timer på grund af børn med særlige behov, skal ligge ud over minimumsnormeringen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *