Kortere skoledage i horisonten
Debat Den årlige undersøgelse af Ballerups skoler er for nylig blevet offentliggjort. I kategorien ’social trivsel’ ligger skolerne i Ballerup samlet lidt under landsgennemsnittet. Selvom afstanden til landsgennemsnittet ikke er så stor, ville det selvfølgelig være bedre, hvis den sociale trivsel var højere i stedet for lavere end landsgennemsnittet

Ved undersøgelsen af den sociale trivsel er der blandt andet blevet lagt vægt på, hvor glade eleverne er for skolen.

Måske ville børnene blive gladere for skolen, hvis de var i den en smule mindre, at skoledagen ikke var helt så lang.
I hvert fald er det sådan, at 8 ud af 10 elever i en national undersøgelse mente, at skoledagen er for lang. Det er en stigning fra før skolereformen. Før reformen mente 46 procent af eleverne, at skoledagen var for lang. Tallet er steget til 82 procent af eleverne.

En tidligere undersøgelse viser ligeledes, at også halvdelen af forældrene mener, at skoledagen er for lang.

Forældrene, der er utilfredse med skoledagens længde, nævner blandt andet, at de oplever børnene trætte, stressede eller ukoncentrerede. Men er der noget om snakken? Det ser sådan ud. Danmark er det land af de 36 OECD lande, hvor eleverne har næstflest obligatoriske undervisningstimer.

Men der er en smule lys i horisonten. For i januar indgik partierne i skoleforligskredsen en aftale om, at der fremover for skolerne er mulighed for at søge om lidt kortere skoledage. Efter min mening måtte der gerne have været mulighed for en yderligere forkortelse udover det aftalen tillader. Men det er et skridt i den rigtige retning.

Så hvis skolerne i Ballerup mener, at skoledagen er for lang, vil jeg opfordre dem til at søge om forkortelse af skoledagen, når den nye folketingsbeslutning bliver til praksis i kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *