Større indflydelse til skolerne
debat Skolestrukturen blev ændret i sidste valgperiode, skolerne blev lagt sammen så to skoler på to matrikler blev til én skole, men stadig på to matrikler

Samtidig blev måden skolerne og BFO’erne er organiseret på beskrevet på et detailniveau, der i Enhedslistens og SF’s øjne er uhørt og resulterer i en rigid top down styring.

Et af de helt store problemer med skolestrukturen er, at forligsparterne A, C, V og O har valgt at detailstyre skolerne i deres organisering og drift. Skolerne er derfor meget begrænsede i deres muligheder for udvikling der passer til de enkelte lokalsamfund, eleverne der er i området, udnytte de ressourcer der er på skolen, eksempelvis ved at lave en samlet indskoling eller udskoling, og det har det været umuligt for skolelederen at bruge skolens ledelsesressourcer strategisk, lederen har måttet følge den struktur, der var skrevet i neon og bøjet i stål af forligsparterne.

Det fører til, at de demokratiske fora på skolerne er stækket. Simpelthen fordi politikerne i forligskredsen bag skolestrukturen har bestemt en lang række af de ting, vi i Ø og SF mener, skal besluttes i et samarbejde mellem ledelse, skolebestyrelse, elevråd, medudvalg og TR.

På det seneste kommunalbestyrelsesmøde vedtog vi hele tre forbedringer af styrelsesvedtægten for skolerne. Først og fremmest gives kompetencen til at fordele ledelsesressourcerne på distriktsskolerne til distriktsskolelederen – og det var sørme på tide. For det andet at Skovlunde Skole ændrer matrikelnavne efter lokalt ønske og endelig fastholdes BFO’ernes ledelsesstruktur og suppleres med en proces, der involverer medarbejdere i at finde frem til hvordan der kan skabes god ledelse for pædagogerne i både BFO og skole.

Ø og SF har længe presset på for at få mere demokrati og mindre bureaukrati så beslutningerne træffes af de mennesker, der er på skolen til hverdag, kender potentialer, udfordringer og ved hvordan de bedst løses. Vi ser frem til at samarbejde med forligspartierne om flere forbedringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *