Skuffet over den politiske indsats på ældreområdet
Debat Der er skrevet og sagt en del om de ældre der bor hjemme. Mange har vanskeligt ved at klare sig selv, en del sidder for det meste og kikker ud af vinduet og tager til takke med, at det er tingenes tilstand, når man er blevet gammel og er alene og ikke har det overskud der skal til for at gøre opmærksom på sin situation.

De ældre på plejehjem er så ”heldige” at have et personale til at forstå deres tilstand, hvis der er tid til det, hvilket ofte er tilfældet. Jeg har dog oplevet, at der kan være forskellig opfattelse af tingenes tilstand, hvilket kan give modsætninger.

Politisk har man fokus på pårørende, man vil gerne være involverende. Underligt er det så, at man vælger at lægge en pårørendekonference på en hverdag, hvor man som pårørende er på arbejde.

Tilsynet på plejehjemmene kommer uanmeldt men inden for normal arbejdstid, hvilket gør at de pårørende, der er arbejdsramte, ikke kan komme til orde.

En ide kunne være, at man etablerer plejehjemsbestyrelser. Bestyrelser som består af pårørende til plejehjemsbeboerne, så har man som pårørende en direkte linje til ledelsen og vil herigennem kunne fremkomme med løsninger på mange af hverdagens frustrationer. Hvordan det praktisk skulle kunne etableres bør kun være en formsag.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er skuffet over den politiske indsats på ældreområdet. Jeg skammer mig over, at man gemmer sig bag politiske handleplaner og målsætninger. Jeg skammer mig over, at der ikke er mere overskud til at hjælpe de mennesker, der i en menneskealder har bidraget til forventninger om at blive behandlet på en ordentlig måde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *