Kortere skoledag til en klasse
Debat Jeg er noget så glad for, at vi i Enhedslisten stillede forslag sammen med SF om at afbureaukratisere ansøgninger om kortere skoledag.

Nu kan eleverne i en 4. klasse få lov til at gå hjem tre timer tidligere, og derved undgå nogle af de konflikter, klassen ellers havde i de sene timer. Samtidig styrkes klassen med to voksne i undervisningen i det samme antal timer. Det er da win-win.

I efteråret rejste Enhedslisten og SF et forslag på kommunalbestyrelsesmødet, vi ville delegere kompetencen til at dispensere for skoledagen længde til skolebestyrelserne. Hvis vores forslag var gået igennem, havde eleverne kunnet få deres skoledag afkortet 23. januar, hvor bestyrelsen besluttede at imødekomme ansøgningen.

I politik er alting kompromiser, og jeg er glad for at 4. klassen ikke skal vente helt til næste kommunalbestyrelsesmøde på en afgørelse. Med vores forslag er der skåret adskillige uger af ventetiden. Men helt ærligt, i Enhedslisten vil vi gerne have delegeret beslutningskompetencen til bestyrelsen, det havde hjulpet eleverne hurtigere, reduceret sagens omkostninger og ikke mindst styrket lokaldemokratiet.

I Enhedslisten glæder vi os til, at alle elever i indskolingen får kortere skoledag efter sommerferien og mere tid til fællesskab og leg i fritidsordningen.

Og selv om ændringerne i folkeskoleloven mildest talt ikke lever op til vores ønsker og øger detailstyringen i uhensigtsmæssig grad, med faglige bindinger af undervisningen – glæder det mig virkelig meget, at det trods alt bliver legitimt at korte skoledagen af. Jeg vil gøre alt hvad jeg kan politisk, for at understøtte, at det bliver så nemt og ubureaukratisk som muligt, at afkorte skoledagen for klasser på mellemtrinnet og udskolingen. Samtidig anerkender jeg, at det er de enkelte skoler, der kender klasserne bedst og ved, hvor den kortere skoledag giver menin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *