Svar på Thomas Ankers læserbrev om bier og natur
Debat Kære Thomas Anker. Tak for dine refleksioner om bier og natur i Ballerup Bladet uge 7.

Naturgrundlaget er fuldstændig afgørende for alt andet i Ballerup Kommune og i verden, det er ganske simpelt vores naturgrundlag, der afgør vores handlerum. Og jeg deler bestemt dine interesse for og dit ønske om at sætte fokus på, hvordan vi forvalter vores naturgrundlag – og dermed også de muligheder vi vælger til og fra i Ballerup. Herunder mine svar på dine mange og særdeles gode spørgsmål.

Jeg har en dyb respekt for de mennesker, virksomheder, foreninger med flere, der har bidraget til at sætte retning for Ballerup. De mennesker har på demokratisk vis taget ansvar.

Det betyder imidlertid ikke, at jeg er enig i at Ballerup
Kommune fortsat skal udvikles i den samme retning som hidtil, for en af de konsekvenser der er ved, at Ballerup Kommune er udviklet – som det er tilfældet er, at vi nu ligger som nummer 49 af landets kommuner hvad naturkvalitet angår målt i naturkapitalindekset.

Hvis vi vil noget andet, skal vi planlægge anderledes og her vil jeg give dig fuldstændig ret i din refleksion over, om vi bare skal fortsætte med at inddrage naturarealer til boliger, virksomheder og veje. Og det er netop her Naturkvalitetsudvalget bliver interessant, for en af de ting Naturkvalitetsudvalget gør er, at komme med forslag til, hvordan vi i Ballerup kan igangsætte tiltag, der fremmer natur og ikke mindst at skabe dialog om naturen i Ballerup, det første arrangement er allerede den 7. marts, hvor biodiversiteten er på dagsordenen.

For selvfølgelig vil jeg arbejde for at skabe mere natur end bare “bier”, og det gør jeg både sammen med resten af Naturkvalitetsudvalget, TMU og i Grønt Råd. Og jeg er rigtig glad for at vi i Naturkvalitetsudvalget er kommet frem med en lang række tiltag som Teknik og Miljøudvalget har godkendt og som Grønt Råd bakker op om.

Så mit svar til dit spørgsmål om, hvad der skal til for at jeg vil kæmpe de vigtige kampe for naturen, er, at det gør jeg ved at arbejde politisk i kommunalbestyrelsen for at sætte rammer og retning for mere natur, større fokus på miljø og klima. Og jeg glæder mig til at sætte endnu mere fokus på natur, miljø og klima i en national kontekst i den kommende valgkamp.

(forkortet af red.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *