Klippekort og brugerbetaling
Debat For de svageste hjemmeboende borgere fortsætter klippekortsordningen, skrev borgmesteren i sin nytårshilsen her i Ballerup Bladet.

Alle er enige om, at det er en god ordning, at den ældre kan spare tid op til en ’ud af huset oplevelse’ eller ledsagelse til et sygehusbesøg eller noget i den stil. Det gælder dog ikke for beboere på plejehjem – på trods af det er boliger der sidesættes med almene boliger og betales herefter.

Klippekortordningen på plejehjem ophørte den 1. januar i Ballerup Kommune som én af de få kommuner i landet, efter det blev en bloktilskudsordning. 81 kommuner har valgt at fortsætte klippekortordningen, fordi man har gode erfaringer, hvorfor ikke Ballerup Kommune?

Som pårørende til en plejehjemsbeboer er der et stort behov for en klippekortsordning, idet der ellers skal tages fri fra arbejde for at ledsage. Det er en dyr løsning, som jeg opfatter som brugerbetaling. Det er ikke godt nok, at der skal bruges uger af ferie til at ledsage til undersøgelser og andet. Man har skubbet besparelser over på de pårørende.

”Jeg beklager meget, men vi har desværre ikke bemanding til at følge vores beboere til undersøgelser.” Det er den besked man får, hvis man stiller spørgsmålet til plejehjemsledelsen. Derfor indfør klippekortsordningen på plejehjemmene igen og brug noget af den som lønkompensation, eller som alternativ, ansæt noget mere personale, så der også er overskud til en ledsagerordning.

Jeg er klar over, det altid vil være ud fra en faglig vurdering, om der er behov for en ledsager, ovenstående skal ses i lyset heraf.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *