Der kommer fortov
Debat Alvin Mølhorst havde i sidste uge et læserbrev i avisen om fodgængerovergange og cykelstier ved Linde Allé.

Forhåbningerne i læserbrevet er korrekte. Der bliver selvfølgelig etableret fortov og cyklesti i begge retninger.

Men som det også nævnes, så er der mange, der ønsker at udføre projekter på eller i nærheden af Linde Allé.

Banegårdspladsen havde behov for tilkørsel, hvis busdriften skulle opretholdes, Novafos skal have færdiggjort deres separatkloakering, og så er der plads til, at vi kan færdiggøre Linde Allé-projektet.

Færdiggørelsen indebærer, at der vil blive etableret enkeltrettede cykelstier og fortov fra Hold-an Vej og frem til Centrumgaden, hvor projektet støder til Banegårdsprojektet. Det betyder, at det sidste stykke af den dobbeltrettede sti, der er i sydlig side af Linde Allé, bliver omlagt. Tidsplanen for udførsel af vejprojektet er efteråret 2019, men det afhænger som tidligere nævnt af Novafos’ projekt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *