Sammenlægning af brugerråd
Debat Måske tænker du ikke så meget over det, hvis du kommer kørende ad motorring 4 til eller fra Ballerup, men på hver side af denne transportkorridor ligger to større idrætsfaciliteter, Tapeten og Ballerup Idrætsby, som huser en stor del af kommunens mange idrætsforeninger indenfor både de indendørs og de udendørs idrætsgrene.

Skytteforeningen, fodbold-, tennis-, atletik-, karateklubben og mange flere foreninger ligger her tæt på hinanden, men er dog, på nær en tunnel, separeret af motorvejen både fysisk og psykisk.

Der kan ikke ændres på beliggenheden af hverken motorvejen eller Tapeten, og da der pt ikke er mulighed for at bygge nyt, må vi tænke nye tanker og træffe nye valg, for vi tror på, at en tættere forbindelse mellem de mange foreninger kan skabe rum for bedre udnyttelse af lokalerne samt give de mange brugere på de to matrikler bedre vilkår i fremtiden.

I efteråret blev det første skridt i en række af mange nye tanker og nye valg taget, da kultur- og fritidsudvalget vedtog ’Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby’. I denne plan, som kan findes på kommunens hjemmeside, er en række tiltag beskrevet i forhold til, hvordan vi igennem det næste årti kan udvikle området. Et af disse tiltag er blandt andet at knytte Tapeten tættere til resten af Idrætsbyen.

Derfor blev det næste skridt, at en enig kommunalbestyrelse i november måned organisatorisk sammenlagde Idrætsbyen med Tapeten, så driften af sidstnævnte nu ligger under idrætsbyens daglige ledelse.

Som en naturlig følge af en sammenlægning af de to matrikler på det organisatoriske plan har det også konsekvenser for de to brugerråd i Idrætsbyen og på Tapeten, som, vi mener, bør sammenlægges til ét. Derfor fik de to brugerråd mulighed for at afgive høringssvar, som vi har læst. Det ene brugerråd var for, det andet imod.

Et flertal i kultur- og fritidsudvalget valgte på mødet i sidste uge at tage et tredje skridt ud af det spor, der i fremtiden skal føre til en sammenhængende Ballerup Idrætsby, og derfor vedtog vi at lægge de to brugerråd sammen.

Vi vil nu indkalde de involverede foreninger og inddrage dem i drøftelserne af, hvordan det nye brugerråd bør se ud samt kigge på nye vedtægter i overensstemmelse med udviklingsplanens fremtidsperspektiv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *