Manglende snerydning i Måløv
Debat Jeg mangler at kommunen snerydder på vores villaveje i Måløv.

 Vi der er ældre og ikke har bil har svært ved at færdes på vejene. Jeg får bare at vide at vejene er i ’gruppe tre’ og ikke skal ryddes.

Svar om snerydning

Kære Bjarne Rasmussen. Det er korrekt, at vejene i Ballerup Kommune bliver ryddet og saltet efter et ’klassesystem’. Vejene er inddelt fra kategori 1 til kategori 3, og det er politisk besluttet.
Veje i kategori 1 har førsteprioritet, da de har den mest gennemkørende trafik og derfor er vigtige for at få den daglige trafik til at køre som smurt. En vej som Hold An-Vej er for eksempel i kategori 1, mens veje i kategori 3 hovedsageligt er bolig- og villaveje, hvor der som udgangspunkt ikke er gennemkørende trafik, og hastigheden er lav. Det er derfor vurderet, at risikoen for uheld er lille. Vi rydder og salter naturligvis også veje i kategori 3, men de har ikke førsteprioritet.
Når det er sagt, så er det vigtigt at nævne, at man som grundejer altid har ansvaret for at salte og rydde sne på fortovet ud for ens egen grund. Det gælder, hvis man har direkte adgang til fortov.
Er det ikke sikkert at færdes som gående på fortovet, så er det fordi, at nogle grundejere ikke lever op til deres ansvar.
Som fodgænger kan man selv rette henvendelse til den pågældende grundejer, hvis rydningen og saltningen er mangelfuld. Man er også velkommen til at henvende sig til kommunen, hvis det første ikke hjælper.
Jeg medgiver, at vinteren kan være besværlig, og som kommunen laver vi også fejl af og til. Fejlene lærer vi af, for vi har også et ønske om hele tiden at gøre det bedst muligt.

Sussi Kjær Andresen
Afsnitsleder i center for by, erhverv og miljø, Ballerup Kommune

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *