Helt forkert BFO-løsning
Debat I Ballerup Kommunes ledelsesgrundlag står følgende;

»I Ballerup kommune satser vi på god ledelse og ledelsesudvikling. Det gør vi fordi der er solid forskningsmæssig dokumentation for, at ledelse tæt på kerneopgaven gør en positiv forskel for kvaliteten af det, vi leverer til borgere og virksomheder.«

På den baggrund stiller vi os meget undrende over, hvordan administrationen i Ballerup Kommune så overhovedet kan finde på at anbefale en løsning som model A som ny ledelsesstuktur på BFO området, som efter vores overbevisning er i direkte modstrid med dette. (Se evt. referat fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 27.11.2018)

Og som i øvrigt heller ikke matcher de anbefalinger pædagoger har givet i forbindelse med den store evaluering af skolestrukturen.

For os som dagligt arbejder med børn, forældre og på tværs af forskellige faggrupper vil det, at man fjerner nærledelsen, være med til at forringe vores arbejdsbetingelser så kraftigt, at det vil få betydning for kerneopgaven, altså det daglige arbejde med børn og forældre.

Vores arbejde er i høj grad relationsafhængig, dette gælder både i forhold til børn, forældre, kollegaer og ledelse. For at udføre vores arbejde bedst muligt til gavn for børn og forældre har vi brug for:

– En ledelse, der kender personale, børn og forældre og omvendt.

– En ledelse, der er i huset på daglig basis og som deltager i det pædagogiske arbejde.

– En ledelse, der er til rådighed for sparring nu og her.

Og vi har ikke mindst brug for en ledelse med beføjelser til at træffe beslutninger her og nu på linje med indskolingslederen.

Hvis I politikere alligevel vælger at følge administrationens forslag A bliver vi alvorligt bekymrede for BFO’ens fremtid, for dagligdagens niveau, for fagligheden og arbejdsglæden blandt medarbejdere, men allermest for de børn, som har så hårdt brug for dygtige pædagoger hele dagen.

Vi håber på det kraftigste, at det forslag bliver pillet af bordet igen, og man i stedet forholder sig til forslag C, som ligner det vi har nu, hvor der bliver udfærdiget en ordentlig stillingsbetegnelse til de pædagogiske ledere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *