Godt nytår fra borgmesteren
jesper_w_24.jpg
Borgmester Jesper Würtzen ønsker godt nytår med sin traditionelle nytårshilsen. Foto: Arkivfoto.
Nytår Borgmester Jesper Würtzen (A), skriver her sin traditionelle nytårshilsen.

Vi har netop sagt farvel til 2018, og nu venter 2019. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige borgere, medarbejdere, virksomheder, foreninger og frivillige i Ballerup Kommune tak for året, der er gået.

2018 var et begivenhedsrigt år for Ballerup Kommune. Med det nye år tiltrådte den nye kommunalbestyrelse, som blev valgt ind ved valget i november 2017. De ti ’nye’ og de 15 ’gamle’ medlemmer har nu arbejdet sammen i ét år, og samarbejdet mellem partierne fungerer godt. Det så vi senest ved vedtagelsen af budgettet for 2019, hvor alle partier var med i den politiske aftale. Det brede samarbejde sikrer ro om udviklingen af Ballerup Kommune i årene, der kommer.

Stærk økonomi – trods alt

Ballerup Kommune har grundlæggende en stærk og sund økonomi. Der er overskud på de løbende poster. Vi har råd til investeringer, så vi kan udvikle vores kommune. Vi har penge i kassen, og vi afvikler på gælden.

Vores udfordringer er det såkaldte ”serviceloft” og ”anlægsloft”, der er bestemt af Folketinget. I Ballerup bruger vi begge rammer fuldt ud. Vi må ikke bruge mere, selvom vi faktisk har råd til det. Det kan være svært at forstå for både den almindelige borgere og for os politikere, men sådan er det altså.

I disse år bliver vi for eksempel flere ældre og flere børn i kommunen. Det er rigtigt godt, at vi lever længere, og at de unge mennesker får børn. Men begge dele koster, og vi må altså ikke bruge flere penge, selvom vi gerne ville.

Et andet område, hvor vi kan se stigende udgifter, er børn og voksne med særlige behov og psykisk sygdom. Det kræver alt sammen flere pædagoger, hjemmehjælpere, SOSU-assistenter og socialpædagoger, og derfor var vi i budgettet for 2019 nødt til at vedtage en række besparelser, så vi har råd til flere hjælpende hænder.

Nye måder at arbejde på

Det er især administrationen på rådhuset, der er blevet ramt af besparelserne. Det betyder, at nogle arbejdsgange må lægges om. Her kan moderne teknik og digitalisering hjælpe os til at gøre tingene nemmere og hurtigere for både borgere og medarbejdere.

Vi har også prøvet nye veje i måden at arbejde med voksne og familier med vanskeligheder på. Vi er med i et såkaldt frikommune-forsøg. Målet er, at det skal være nemmere og bedre for familier med flere problematikker at være i kontakt med kommunen. Der skal være én plan – ikke flere planer hvor forskellig lovgivning spærrer for hinanden.

Vores erfaringer har været gode, og det er lykkedes os at overbevise Christiansborg om, at lovgivningen skal ændres på en række punkter.

Velfærd for ældre

Nye måder at arbejde på og moderne hjælpemidler finder også vej ind i plejen af ældre og svage borgere. Her kan moderne teknik hjælpe med til, at borgerne kan tingene selv, så der bliver mere tid til samvær og oplevelser.

På alle plejecentre har vi for eksempel ansat endnu en aktivitetsmedarbejder, og så er der også blevet tilknyttet en fast læge. Her i efteråret er den varme mad flyttet, så den serveres om aftenen – det hele til stor tilfredshed for beboerne. I 2019 fortsætter arbejdet med at planlægge byggeriet af 40-50 nye og moderne plejehjemspladser.

For de svageste hjemmeboende ældre borgere fortsætter klippekortsordningen. Den giver mulighed for, at de ældre kan spare tid sammen til oplevelser og ture. Der er også afsat midler til kompetenceudvikling i hjemmeplejen, og til at det i højere grad kan være de samme medarbejdere, der kommer i hjemmene.

Et stærkt erhvervsliv

Ballerup ligger fortsat i top på erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Vi er den kommune i Danmark, der giver det største bidrag til bruttonationalproduktet pr. indbygger. I de kommende år forventer vi yderligere vækst i antallet af virksomheder og arbejdspladser.
Og på beskæftigelsesområdet går det også godt. Vi blev i november kåret til at være den kommune i Danmark, der er bedst til at få borgere på kontanthjælp i arbejde. I sensommeren blev vi også kåret som de bedste til at få flygtninge i job. Det er godt, at så mange Ballerup-borgere er kommet i arbejde, men vi skal have alle med, så derfor fortsætter vi indsatserne.

Godt fundament for børn og unge

Vores børn og unge er vores fremtid. I 2018 har vi igen set flot fremgang i karakterer og skoleresultater på vores skoler. Eleverne i Ballerup har nu et gennemsnit i prøverne i 9. klasse, der er højere end landsgennemsnittet og de kommuner, vi plejer at sammenligne os med.

Lærere og pædagoger leverer et højt fagligt niveau i den daglige undervisning og er ambitiøse på elevernes vegne.

Det er vigtigt, at vi gør noget ekstra for at understøtte vores børns læring, trivsel og motivation. Her er det centralt med et godt samarbejde mellem skole, BFO, klub, fritidsliv og ikke mindst forældrene.

For de mindste børn har vi netop startet et styrket samarbejde med forældre, sundhedsplejerske og pædagogerne i vuggestuen. Det er i forbindelse med arbejdet med at gøre de første 1.000 dage af barnets liv endnu bedre. For det kommende år er der afsat yderligere midler til at hjælpe alle børn med at en god start på livet.

En kommune i udvikling

Byudviklingen tager for alvor fart i disse år. Både i Skovlunde, Ballerup og Måløv sker der hele tiden nyt. I november måned tog vi det første spadestik på den nordlige centergrund i Skovlunde. I december var der første spadestik på ’Dommergrunden’ i Ballerup.

Hertil er der byggerier i gang flere andre steder, og i det nye år vil flere nye planer kunne offentliggøres, og konkrete byggearbejder vil gå i gang. Det er godt, at der sker en udvikling med nye bymiljøer, nye boliger og nye arbejdspladser, så vi kan være med i udviklingen af Hovedstadsregionen.

Vi er en kommune på grænsen mellem by og land. Vi har masser af natur og grønt rundt om os. Vi skal blive ved med udvikle vores naturs kvaliteter. I perioden 2015-2017 har vi for eksempel set en reduktion af CO2-udledningen med otte procent i kommunen. Flot, men også her skal vi videre.

Sammen om fremtiden

Vi har i det forløbne år haft mange gode fælles oplevelser rundt om i kommunen. Blandt de større begivenheder kan jeg nævne: fodbold, musik, julemarked og dans på Kirketorvet i Ballerup; den store Sankt Hans-fest og byfesten i Skovlunde; det landskendte Halloween i Måløv; det velbesøgte Kræmmermarked; Høstfesten i Pederstrup. Hertil kommer alle de mange lidt mindre fælles oplevelser i boligforeninger og bydele, som pladsen her desværre ikke giver mulighed for at nævne.

Det er alt sammen noget, der giver sammenhængskraft i vores kommune.

På samme måde vil jeg nævne hele det store og stærke foreningsliv, vi har med idræt, spejdere, musik, kultur, pensionistforeninger, kirkerne og alt det, der gør vi kommer til at kende hinanden i de områder og i den kommune, hvor vi bor.

Tak til alle jer, der byder ind i disse fællesskaber – store som små. Tak til alle jer, der gør en frivillig indsats for fællesskaberne og for andre borgere.

Nu venter 2019

Det er med glæde og forventning, at jeg ser frem mod det nye år. Vi går ind i 2019 med et ansvarligt budget og en sund økonomi. Der sker meget godt i vores kommune.

Med de ord vil jeg gerne sige borgere, foreninger, medarbejdere og virksomheder tak for 2018.

De bedste ønsker til alle om et rigtigt godt nytår.

Jesper Würtzen
Borgmester

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *