En blandet oplevelse at flytte til Ballerup
Debat Vi har boet i et pragtfuldt hus (selvbygget) i Herlev i 56 år, huset var på 145 kvadratmeter plus 45 kvadratmeter kælder samt garage, nu ville vi så gerne have noget mindre og gerne et rækkehus.

Da vi absolut ikke ønskede noget i to etager viste det sig, at vi måtte flytte til Ballerup, hvilket vi da også var helt med på. På Atlasvænge byggede firmaet Milton noget som passede os fint, og det har vist sig at være en glimrende kvalitet – og hvis der viser sig en lille fejl eller mangel, så bliver det straks rettet uden brok, også selv om der er gået lang tid.

Ok lidt brok skal der være, det drejer sig om Miltons ”overgartner”, som vader bevidstløst ind over vores nysåede græsplæne, sporene er der endnu, dem havde vi gerne været foruden.

Med hensyn til kommunen og deres ansvarsområde er det en lidt anden historie. Der er for eksempel afsat alt for lidt plads til parkering. Og så er jeg sikker på, at der ikke i kongeriget Danmark findes nogen anden kommune med så mange huller i vejene, vi burde faktisk få hjælp fra kommunen til reparation af såvel cykler som biler.

En anden ting er bortskaffelse af affald. I Herlev gik det fint med en perfekt sortering – det ser vi så også lidt tiltag til her, men selv den smule der er, fungerer ikke.

Vi har en speciel beholder til aviser, den bliver så ikke tømt så tit – fint nok: Vestforbrænding skriver på deres hjemmeside, at den bliver tømt 30. oktober, men nej, den næste tømmedag er så 8. januar – og der er stadig intet sket. Nu er vi midt i januar. I øvrigt skrives der også at papir tømmes hver tredje uge.

Men en anden ting, som såvel kommune som Vestforbrænding er gode til: Det er at kræve penge op – men udføre det som de lover for pengene – det sker ikke.

 

Svar fra kommunen

 I lokalplanen for Atlasvænge er der fastsat en parkeringsnorm. Den betyder, at der skal anlægges to parkeringspladser pr. parcelhus og én parkeringsplads pr. rækkehus. Dette har vi vurderet til at være tilstrækkeligt i et boligområde, hvor stationen ligger inden for en kilometer.

Lokalplanen giver også mulighed for at etablere cirka 40-45 parkeringspladser i hjørnerne omkring det fælles friareal.

Da Atlasvænge er en privat fællesvej, er det grundejerforeningen, der skal etablere parkeringspladserne. Der er for nylig givet tilladelse til at opmærke yderligere 17 parkeringspladser på vejarealet for at imødekomme parkeringsbehovet, da parkeringspladserne endnu ikke er etableret.

Med hensyn til standarden af vejene i Ballerup Kommune er der i år blevet afsat knap fem millioner kroner til at reparere og opgradere de kommunale veje. En stor del pengene er en pulje til reparation af huller på veje, i cykelstier og til reparation af vejbrønde.

De ekstra penge samt de allerede planlagte asfaltarbejder vil blive brugt løbende til at sikre en god kvalitet af belægningen i kommunen. For god ordens skyld vil jeg lige nævne, at kommunen ikke vedligeholder de private fællesveje, da det er beboernes ansvar.

Din oplevelse med tømning af papirbeholderen er naturligvis beklagelig, og vi beklager forvirringen omkring afhentning og mangel af samme. Du skulle gerne have modtaget et brev med info om ændringer i tømmefrekvens, hvilket er årsag til den manglende tømning. Fremadrettet får du hentet dit papir hver tredje uge i stedet for hver sjette uge.

 

Trine Baarstrøm
Afsnitsleder i center for by, erhverv og miljø

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *