Plan for UCC-boliger begynder at tage form
Botilbud-2-copy.jpg
Sådan kunne en af de nye boliger i UCC-huset i Skovlunde se ud, når det står færdigt i sommeren 2020. Foto: Illustration: Ballerup Kommune.
Byggeplaner Et nyt projektforslag til det kommende bo- og dagtilbud i UCC-huset i Skovlunde ligger nu klar. Forældreforening er skeptisk.

Igennem de seneste måneder har Ballerup Kommune, pårørende og kommende beboere til de nye boliger i UCC-huset været i dialog om udformningen af boligerne og ikke mindst omgivelserne.

Siden april har arkitekterne finpudset projektet, der efter planen skal stå færdigt i sommeren 2020.

God dialog

Det er Ballerup Boligselskabs administrationsselskab Domea, der står for projektet, og de har fra starten inddraget beboerne og deres pårørende mest muligt i processen samtidig med, at de har skullet finde en balance mellem, hvad der er ønskeligt – og hvad der er økonomisk muligt at udføre.

Nu er et mere detaljeret projektforslag klar og det vil derefter blive brugt som grundlag for det endelige udbudsmateriale, der skal ligge klar i marts 2019.

»Efterhånden som arkitekterne har arbejdet sig ind i bygningerne har de finpudset projektet løbende. Det har især været spørgsmålene om lys og flugtveje og i det hele taget udearealerne. Hensynet til funktionalitet og privatliv har været et af de store emner, som vi har set meget på og det er efterhånden lykkedes at finde en god balance,« siger Mads Bo Bojesen, ejendomschef i Ballerup Kommune.

Åbent og privat

Det har hele tiden være målet at skabe nogle attraktive og lækre udearealer, men samtidig også skabe nogle spændende boliger og det er ikke så let.

»Den balance er svær for byggepriserne er rigtig høje for tiden. Byggeprojektet er delt 50/50 mellem de kommunale udgifter, altså udearealerne og de udgifter som brugerne på sigt skal betale, altså huslejen, og der skal være vægt på begge dele. Men vi vil gerne have en lille overvægt af de kommunale udgifter, forstået på den måde, at vi gerne vil skabe nogle spændende udearealer, hvor der både er naturligt, åbent og attraktivt men samtidig er der også et krav om privatliv for beboerne. Jeg synes faktisk, at vi er lykkedes med det,« siger Mads Bo Bojesen som pointerer, at man har draget visse fordele af, at man ikke skal bygge helt nyt fra bunden – men ombygger et eksisterende byggeri.

»Fordi byggeomkostninger er så høje for tiden, så har vi nogle andre muligheder, fordi vi ikke skal bygge helt op fra bunden, men allerede har et hus. Det giver os mere råderum økonomisk til at skabe nogle mere spændende løsninger. Der er så også nogle udfordringer med hensyn til gamle installationer og den slags, men vi har haft gode rammer i UCC-bygningen trods alt,« siger Mads Bo Bojesen, som bestemt regner med, at tidsplanen om indflytning i august 2020 holder.

Bygger med tegnebogen

I forældreforeningen til handicappede, som har haft repræsentanter med i processen er man lidt mere forbeholden. I hvert fald bestyrelsesmedlem Anette Loop, som selv skal have sin søn boende i det nye botilbud i UCC-huset.

»Det begyndte rigtig godt og vi har haft nogle repræsentanter med i beslutningsprocessen. Langt hen ad vejen er det et godt byggeri, men jeg synes det er problematisk, at man indretter boligerne efter de mest plejekrævende beboere.

Der kommer 21 beboere fra de nuværende bosteder, der skal nedlægges. Det er ’ældre’ beboere, der kræver meget pleje. Men man indretter ikke de resterende boliger efter de yngre beboere, der generelt er mindre plejekrævende og som har nogle helt andre behov. Man kan sige, at botilbuddet ikke er fremtidssikret,« siger Anette Loop.

Hun mener desuden, at man ikke har indrettet boligerne tidssvarende.

»Man indretter boligerne som et-værelses og dermed får mange af beboerne færre kvadratmeter. Jeg forstår ikke, at man ’bygger ned’, når man nu bygger nyt. Vi ser naturligvis frem til at se, hvordan det kommer til at fungere, men jeg tror, at de unge beboere vil synes, det er mærkeligt at få så få kvadratmeter. Man bygger med tegnebogen, og det er problematisk synes jeg,« siger Anette Loop.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *