Mere lokal indflydelse, tak
Nu sender Børne- og Skoleudvalget to vigtige sager i høring. Den ene sag decentraliserer, idet der lægges langt større beslutningskompetence ud til skolerne. Det andet forslag går i den stik modsatte retning med en centralisering af BFO-ledelsen.

Pædagogerne i BFO’erne ønskede sig ledelse tæt på og klar beslutningskompetence til deres pædagogiske ledere, det fremgik tydeligt af evalueringen af skolestrukturen. Det budskab er ganske nemt at forstå – alligevel er det netop blevet besluttet at sende et forslag i høring, der fjerner ledelsen fra hverdagen.

I dag er har hver BFO en pædagogisk leder, der er normeret til at bruge 8-13 timer på ledelse og resten af tiden på at være pædagog, dertil kommer en overordnet BFO-leder, der har ansvaret for alle distriktsskolens BFO’er. Denne struktur giver mulighed for ledelse tæt på dagligdagen, hvis blot de pædagogiske ledere får et tydeligt ledelsesmandat (det mangler de i dag).

I det forslag der nu sendes i høring, vil V og A afskaffe ledelsen på hver enkelt BFO-afdeling og i stedet samle den hos en overordnet leder. Denne overordnede leder vil ikke have nogen timer som pædagog. I praksis vil den nye model på en distriktsskole som Skovlunde Skole erstatte de fem pædagogiske ledere og den ene overordnede BFO-leder, med én leder pr. skolematrikel.

I Enhedslisten og SF er vi uenige i, at dette er den rigtige model for BFO’ernes ledelse. Vi ønsker ledelse tæt på hverdagen.

Enhedslisten og SF vil give beslutningskompetencen til BFO’erne; de skal have retten til at organisere deres egen ledelse, på samme måde som der lægges op til for skoleledelsen.

Realiseres høringsforslaget om BFO-ledelsen vil det være et kæmpe skridt mod centralisering og mindre lokal selvbestemmelse. Derfor håber vi, at så mange som muligt vil tilkendegive deres holdning og påvirke beslutningen, ved at skrive høringssvar og læserbreve.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *