Plejeplan eller paddeundersøgelse?
Debat Alternativet ønsker gennem en kritisk og konstruktiv tilgang at skabe mere åbenhed og gennemsigtighed omkring høringen vedr. plejeplanen for Sømosen.

Vi støtter helhjertet formålet med plejeplanen og glæder os over, at den skal være med til at ”sikre en målrettet og sammenhængende pleje, der bevarer og styrker de store biologiske værdier i mosen, herunder et rigt fugleliv, samt øge muligheden for at skabe oplevelses- og beskyttelsesmæssig sammenhæng mellem de omgivende græsarealer med parkkarakter og de egentlige naturarealer”

Men vi er uenige i den tilgang, en enig kommunalbestyrelse har meldt ud om Campus på DTU. Vi undrer os over, at det ikke har været et mål for nogen partier i den nuværende kommunalbestyrelse i Ballerup at forhindre et sådant byggeri.

I processen med høringen savner vi åbenhed og gennemsigtighed. Hvor er den offentlige høring meldt ud, ud over kommunens hjemmeside, og hvordan kan det være, at væsentlige dokumenter i høringsprocessen kun kan udleveres mod aktindsigt?

Vi opfordrer til, at fristen for den offentlige høring forlænges, at høringen meldes ud på andre medier end kommunens hjemmeside, at relevante dokumenter for at vurdere plejeplanen udleveres – uden at kommunens borgere skal bede om aktindsigt samt at der afholdes et borgermøde om plejeplanen

Der er i denne sommer udarbejdet en paddeundersøgelsen for planområdet. Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af en usædvanlig tør sommer med vådområder under pres.

I paddeundersøgelsens konklusion kan vi læse, at ”der forekommer færre dyr i projektområdet end i et normalt år. Dermed kan det ikke afvises, at spidssnudet frø kan forekomme i projektområdet”.

Alternativet i Ballerup foreslår derfor, at Ballerup Kommune næste år udarbejder en ny paddeundersøgelse, så vi forhåbentligt får et ”normalår”, så kommunen kan træffe de mest kvalificerede beslutninger til en lokalplan.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *