Bedre mulighed for kortere skoledage
Debat Det Konservative Folkeparti i Ballerup har i årevis kæmpet for øgede muligheder, for at folkeskolerne i Ballerup kan afkorte skoledagene og i stedet have to lærere i nogle timer. Dette har desværre været op ad bakke, da der er mange praktiske ting, der har forhindrer det.

I forbindelse med den netop indgåede budgetaftale for 2019 er det lykkedes at give skolerne bedre muligheder for at ansøge om kortere skoledage og to-lærer-ordning. Der er nemlig i budgettet afsat en pulje til at medfinansiere BFO og klubbers merudgifter i forbindelse med eventuelle ansøgninger efter § 16b, hvor en skole kan vælge at søge dispensation for den lange skoledag, hvis der er særlige pædagogiske årsager hertil.

Dette er vi godt tilfredse med i Det Konservative Folkeparti. Det er et godt skridt i den rigtige retning, at det ikke er økonomiske barrierer, der skal afholde skolerne for at søge, idet der nu er penge til at holde BFO åben tidligere for de klasser, der bruger muligheden.

Med denne aftale står det nu klart, at det er helt legitimt for klasser at søge om afkortning af skoledagen ved at omkonvertere til to-lærer-ordning og at kommunen er åben over for det.

I Det Konservative Folkeparti håber vi, at denne budgetaftale betyder, at skolerne vil være mere aktive i forhold til at søge om afkortning af skoledagen, når det pædagogisk giver mening for de enkelte skoler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *