Ballerups grønne regnskab er gjort op
harrestrup_å_7-1.jpg
Kommunens grønne regnskab viser, at man nærmer sig klimamålene for Region Hovedstaden. Det ser pænt ud i regnskabet men er også godt for miljøet i kommunen. Foto: Flemming Schiller
klima Kommunens grønne regnskab for 2017 betegnes som flot af politikerne.

Der er de velkendte regnskaber med tal i kolonner. Og så er der de grønne regnskaber, som flere og flere har indført for at gøre op, hvordan det går med klimamålene, hvad enten man er privat virksomhed eller kommune.

Sådan et har Ballerup Kommune også, og det grønne regnskab for 2017 er nu gjort op, og politikerne i kommunalbestyrelsen nikkede mandag aften til regnskabet, der med borgmester Jesper Würtzens ord er et regnskab, ’man kan være stolt af’.

Regnskabet indeholder oplysninger om udviklingen i CO2-udledningen, forbruget af el, vand og varme samt udviklingen i økologiprocenten, affaldsmængder og trafik.

Ballerup Kommune har tilsluttet sig Region Hovedstadens klimamål og har indarbejdet målene i det grønne regnskab for 2017. For at støtte op omkring målene har kommunen vedtaget et delmål på 10 procent CO2-reduktion fra 2015 til 2021. Desuden vil Ballerup også reducere energiforbruget med 15 procent fra 2015 til 2025 i al byggemasse i Ballerup Kommune.

Reduceret forbrug

Ser man på hovedtallene ser det da også pænt ud. Fra 2015 til 2017 er CO2-udledningen reduceret med otte procent, hvilket gør, at man er tæt på klimamålet for 2021, det samlede vandforbrug er reduceret med en procent og de samlede el-forbrug er reduceret med en procent. Til gengæld er varmeforbruget steget med seks procent mens økologiprocenten er steget med 3,75 procent.

Stigningen i varmeforbruget kan, ifølge borgmesteren, blandt andet henledes på, at der er kommet langt mere boligmasse og erhverv i kommunen i de senere år. Desuden er det husholdningsaffald, der kildesorteres i fraktioner som papir, glas, plast, metal, mad og rest steget til 30,3 procent. Målet i 2022 er 50 procent og dermed er man også på det mål godt på vej.

Plads til forbedring

Alt i alt er regnskabet altså fyldt med tal, der peger i den rigtige, grønne, retning.

Men ikke alle politikere var gennemført begejstrede. Stine Rahbek Pedersen (Ø) kunne godt se plads til forbedring.

»Overordnet ser det ganske pænt ud. Borgerne og virksomhederne gør det generelt godt, men der er plads til forbedring i kommunens egen virksomhed. Der er stadig visse områder, hvor vi i Ballerup Kommune kan blive bedre til at reducere udledning og andre ting, så jeg må sige, at netop Ballerup Kommunes egen virksomhed kan gøre det bedre. Derfor glæder det mig også, at der er sat penge af til, at vi kan gøre en indsats på netop at forbedre kommunens egen klimaindsats,« siger Stine Rahbek Pedersen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *