Svar om ny forhåndsaftale
Debat Der har de seneste uger været bragt læserbreve om den nye forhåndsaftale for pædagoger, som BUPL og Ballerup Kommune har indgået i fællesskab.

Jeg vil gerne indlede med at sige, at arbejdet med at genforhandle forhåndsaftaler ikke kun vedrører BUPL men også andre faggrupper i kommunen som blandt andre Ballerup Lærerforening og HK. Flere nye forhåndsaftaler er allerede blevet forhandlet på plads i fællesskab med de respektive faglige organisationer – ligesom det er sket med BUPL for pædagogernes vedkomne.

Det er desuden vigtigt for mig at slå fast, at pædagogerne i Ballerup Kommune er dygtige og betydningsfulde i arbejdet med at sikre børn og unges læring, udvikling, dannelse og trivsel. Derfor er gennemsnitslønnen i den nye aftale også fortsat den højeste, når vi sammenligner os med nabokommunerne. Den nye forhåndsaftale sikrer fortsat en gennemsnitsløn for pædagoger i Ballerup Kommune, der er cirka 300-1400 kr. højere pr. måned end gennemsnittet i omegnskommunerne. Og på landsplan er pædagogerne i Ballerup Kommune fortsat i top 10, hvad angår lønniveau.

Med den nye forhåndsaftale i hånden er det vigtigt at pointere, at der nu også er kommet en arbejdstidsaftale. Den omfatter nu også pædagogerne i dagtilbud. Den skal være med til at italesætte, at der i det enkelte børnehus bliver skabt rum til de nødvendige aktiviteter, som ligger ud over den egentlige børnetid, men som jo også før aftalen var en del af det samlede arbejde i børnehusene. Dette er en nyskabelse og noget, som vi er glade for, at vi kunne blive enige med BUPL om.

En ny forhåndsaftale er således ikke ensbetydende med, at børneområdet i Ballerup Kommune bliver nedprioriteret og tilsidesat. Tværtimod. Vi har for alle institutioner tilført betydelige midler til efteruddannelse i analyse af læringsmiljøer, så vi kan støtte bedst muligt op om børnenes udvikling og trivsel. Senest har Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet for 2019 da også afsat yderligere midler til for eksempel projektet omkring barnets første 1.000 dage, ligesom der i aftalen er sat fokus på både kvalitet og arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud. På den måde kan vi give børnene de bedst mulige udfoldelsesmuligheder inden for de givne økonomiske rammer. Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at Ballerup Kommune ved den seneste sammenligning med landets andre kommuner, er den kommune, som anvender sjette flest penge på det enkelte barn i vuggestue og børnehave. Der er således høje politiske ambitioner på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *