Jeg savner fortsat en konkret forklaring
Debat Kære Trine Baarstrøm. Vores dialog startede med, at jeg i uge 8 på genbrugsstationen fik besked på, at min klare affaldssæk med frasorteret plastaffald fra husholdningen skulle i containeren med småt brændbart.

Den 17. september ville jeg på samme måde aflevere plastaffald på genbrugsstationen på Marielundsvej. Efter forespørgsel meddelte en medarbejder mig også her, at det skulle i containeren med småt brændbart. Jeg er derfor fortsat uklar på, hvor meget af husholdningernes plastaffald der genanvendes.

I dit svar på mit læserbrev i uge 38 citerer du udviklingschef Yvonne Amskov fra Vestforbrændingen for at efterlyse fakta. Det var netop interessen for fakta, der vakte min interesse for genbrug af plast-
affald. Af data, som jeg har kendskab til, er for eksempel, at det af hjemmesiden for Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer fremgår: »Kun 17,2 procent af plastemballagerne fra husholdningerne genanvendes i Danmark.« Hjemmesiden er opdateret august 2018. Endvidere kan anføres, at der på Plastindustriens hjemmeside oplyses et genbrug for 2015 på 15,1 procent.

Jyllands Posten bragte den 10. september en artikel, hvoraf det fremgik, at kun 15 procent af husholdningernes plastaffald blev genanvendt. I uge 38 citeres Yvonne Amskov i en artikel i Ballerup Bladet for, at Vestforbrændingen overhovedet ikke kan genkende det tal.

Jeg kan oplyse, at det af Dansk Affaldsforenings hjemmeside fremgår, at: »Tallet bygger på et svar fra Miljøministeren til Folketinget og en analyse fra Tyskland, der aftager en meget stor del af plastikaffaldet til sortering og genanvendelse.«

Da Vestforbrændingen netop sender plastaffaldet til Tyskland, så det undrer mig, at Vestforbrændingen ikke er bekendt med tallet.

Jeg savner fortsat en konkret forklaring på, hvordan Vestforbrændingen kan genanvende 75-80 procent af plastaffaldet fra husholdningerne, når andre giver udtryk for, at kun omkring 15 procent genanvendes.

Svar på læserbrev
Plastaffald: Kære Aage Michelsen. Vestforbrænding stiller som krav til behandlingsanlægget, at der årligt bliver fremsendt dokumentation for opnåelse af den garanterede genanvendelsesprocent på 75-80 procent af plasten.

Derudover sender behandlingsanlægget også en liste med virksomheder, der aftager den sorterede plast, som dokumentation for, at plasten bliver afsat og genanvendt til nye produkter.
Vestforbrænding foretager derudover selv tilsyn med det behandlingsanlæg, der behandler husstandsplast.

Sorteringsresultaterne for 1. halvår af 2018 viser et samlet resultat for genanvendelse af plast indsamlet fra både Vestforbrænding og Amager Ressourcecenter på 78,7 procent.

Jeg er sikker på, at hvis du ønsker adgang til analyseresultater og andre data, der dokumenterer ovenstående, så vil Vestforbrænding gerne være dig behjælpelig.

Trine Baarstrøm, Miljøchef i Center for By, Erhverv og Miljø, Ballerup Kommune

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *