God arkitektur fik priser af kommunen
Korngården-copy.jpg
Renoveringen af Korngården var blandt de præmierede bygninger. Foto: Mikael Mundt
bygningspriser Fire forskellige projekter fik de kommunale bygningspris, som blev uddelt på arkitekturens dag.

Mandag den 1. oktober, på Arkitekturens Dag, uddelte borgmester Jesper Würtzen (A) de kommunale bygningspriser.
Ballerup Kommune indstiftede en bygningspris i 1993, som skal belønne bygherrer i kommunen for at satse på god arkitektur. Prisen har altså 25 års jubilæum i år, og det er sjette gang, den uddeles. Kandidaterne findes blandt de projekter, der er realiseret i kommunen siden sidste prisuddeling. Ud over nybyggeri kan bygningsrenoveringer og anlæg også præmieres.

Uddelingen af bygningsprisen er en af de helt konkrete måder, hvorpå kommunalbestyrelsen kan vise sin påskønnelse af den gode arkitektur og nok så vigtigt, den gode og ambitiøse bygherre. Samtidig er det håbet, at præmieringen kan anspore andre bygherrer til at lægge sig ekstra i selen.

I år uddeltes der fire priser, og der var vindere i alle de tre præmieringskategorier: nybyggeri, renovering og anlæg.

Boliger og butik

Første prisvinder var to private parcelhuse på Tranemosevej, tegnet for M. Mølsted af arkitekt Lars Køhler i samarbejde med Bjerg Arkitektur A/S. Dommerkomitéens begrundelse for prisen var blandt andet, at dobbeltprojektet præmieres for at være et klart og kvalificeret arkitektonisk svar på spørgsmålet om, hvordan vi fornyer og fortætter i det traditionelle parcelhuskvarter.

Andet prisprojekt var det kombinerede projekt med en LIDL-butik og beboerhus ved Malmparken, tegnet for Innovater A/S og boligselskabet Baldersbo af JJW Arkitekter A/S.

Begrundelsen for prisen var blandt andet, at stationsområdet har med den nye karakterfulde bygning fået et overbevisende arkitektonisk løft med nye indkøbsmuligheder samt nye rammer omkring foreningsaktiviteter, private selskaber med mere.

Renovering og vej

Det tredje projekt, der fik en pris var renoveringen af den almene bebyggelse Korngården, tegnet for Ballerup Almennyttige Boligselskab DAB af Domus Arkitekter.

Her var begrundelsen blandt andet, at Korngården er et fornemt eksempel på en helhedsorienteret arkitektonisk renovering med fokus på energimæssig, social og økonomisk bæredygtighed. De oprindelige lidt forsagte facader er på en begavet måde erstattet med en arkitektur med noget på hjerte.

Endelig måtte borgmesteren uddele en pris til Ballerup Kommune, hvilket er lidt usædvanligt. Den gik nemlig til indsnævringen af Ballerup Boulevard på en strækning ved Skovlunde, tegnet for Ballerup Kommune af Marianne Levinsen Landskab.

Her kunne dommerkomiteen begrunde valget med, at indsnævringen af en del af Ballerup Boulevard fra firesporet vej til grøn boulevard præmieres for at være et stærkt byplanmæssigt greb og for sine store rumlige og grønne kvaliteter.

»Allerede nu ses tegn på, at projektet virker som ’åbningstræk’ og formår at igangsætte byudviklingen omkring sig, samtidig med at bilisterne og områdets øvrige brugere har fået et nyt, grønt fælles rum,« lyder det blandt andet i begrundelsen.

Dommerkomiteen, der har valgt de fire præmievindere, består af fem repræsentanter fra Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse med borgmester Jesper Würtzen i spidsen samt to eksterne fagdommere (en landskabsarkitekt og en bygningsarkitekt) udpeget af Arkitektforeningen.

Bygningsprisen består af en bronzeplakette til bygherren og et diplom til både bygherre og arkitekt.

Parcelhusene på Tranemosevej.

Det kombinerede projekt med en LIDL-butik og beboerhus ved Malmparken.

Indsnævringen af Ballerup Boulevard i Skovlunde.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *