Bekymring over Måløv-byggeplaner
Måløv-luftfoto-copy-1.jpg
Kommunen arbejder videre med planerne om at omdanne området mellem Måløv Byvej og jernbanen. Foto: arkivfoto
Projekt Planerne for omdannelse af stationsområdet i Måløv deler vandene. Mange borgere frygter højt byggeri, der vil skæmme området.

Der er gang i byudviklingsplanerne i hele Ballerup Kommune. Også i Måløv hvor politikerne vil have udbygget området omkring Måløv Station.

Der har været planer fremme om et boligbyggeri ved stationspladsen og efterfølgede har planerne være til høring. Det har givet en hel del indsigelser, hvor de fleste handler om frygt for, at byggeriet bliver for højt og tæt.

Byggeriet er i det såkaldte ’Hindsgavl’ kvarter, der forbinder Måløv nord for Måløv Byvej med Søndergårdkvarteret via et nyt lyskryds og en ny bro over jernbanen.

Der er i alt kommet 58 høringssvar, hvor der som nævnt var mange som var bekymrede for højden samt bebyggelsesprocenten af det eventuelt kommende boligbyggeri, der vil kunne oplevelse som en ’mur’ mod Måløv Byvej.

Mange giver udtryk for, at man skal gøre noget ved stationsområdet, da det trænger, men at det skal udbygges med respekt for omgivelserne. Nogle ønsker boliger, andre ønsker fastholdelse af detailhandel mens atter andre ønsker en blanding.

Under alle omstændigheder vil politikerne nu inddrage de mange høringssvar i de videre planer.

Mindre skygge

»Vi vil naturligvis lytte til borgernes indsigelser til projektet. Vi har foreslået noget, men vi kan sagtens forestille os at bygge på en anden måde, hvor man tager hensyn til de input, som borgerne er kommet med, så et byggeri eksempelvis ikke skygger så meget,« siger Hella Hardø Tiedemann (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Hun understreger dog, at området skal udbygges.

»Vi skal altså videre med at udvikle byen og det er et område der trænger, så vi kommer til at bygge på en eller anden måde. Men vi lytter til de forslag, der er kommet og bruger dem i det videre arbejde,« siger udvalgsformanden.

Lokalt forankret

Blandt de principper man – på baggrund af de indkomne kommentarer – vil arbejde ud fra er, at der arbejdes videre med omdannelse til bolig- og centerformål med en bebyggelse på 3-5 etager, planlægningen skal ske med fokus på det bæredygtighed økonomisk, socialt og miljømæssigt og at det kommende byggeri ikke opleves som en mur mod Måløv Byvej.

Endelig vil man undersøge, om en kommende bebyggelse kan reflektere støj, der vil være til gene for den ekssisterende bebyggelse og endelig, at man vil fortsætte samarbejdet med lokale grundejere, investorer og lokalområdet, så man kan få lavet en plan, der både holder økonomisk og er lokalt forankret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *