Svar til Ib Andersen om ældretandplejen
Debat Kære Ib Andersen. Tak for dit indlæg den 18. september om ophøret af den kommunale del af Ældretandplejen.

Først og fremmest vil jeg gerne beklage dybt, at der ikke er givet den generelle information om, at Ældretandplejen skal ophøre, inden du modtog en opringning med besked om aflysning af din aftalte undersøgelsestid.

Beslutningen om lukning af den kommunale del af Ældretandplejen blev taget på Kommunalbestyrelsens møde i juni i år. Begrundelsen er, at når Ballerup Kommune driver Ældretandplejen sammen med Børnetandplejen koster det to millioner kroner ekstra om året.

Ældretandplejen udspringer af et frikommuneforsøg tilbage fra 1986, der er blevet ændret flere gange, og som aldrig er blevet gjort permanent.

Derudover er tilgangen af patienter blevet mærkbart lavere, da mange vælger at beholde deres privatpraktiserende tandlæge. Derfor har vi taget konsekvensen og besluttet, at den kommunale del af Ældretandplejen ophører.

Udfasningen går i gang i efteråret for at sikre den bedst mulige overgang til privat tandlæge, og så at ingen patienter oplever at få delt et behandlingsforløb mellem den kommunale og den private tandlæge.

Patienter, der er påbegyndt behandling, vil blive færdigbehandlet, og akutte behandlinger fortsætter frem til lukningen i 2019.

Endelig videreføres det såkaldte Ballerup-tilskud på 700 kr. ved overgangen til privat tandlæge som den eneste kommune i landet.

Da du modtog opringningen, havde vi endnu ikke informeret bredt om lukningen og udfasningen, og det er den forkerte rækkefølge. Det retter vi nu op på og er i fuld gang med en forhåbentlig god og målrettet informationskampagne. Derudover vil alle nuværende brugere om kort tid modtage et brev fra Ældretandplejen med nærmere information.

Jeg er glad for at høre, du har været meget tilfreds med din tid som patient i Ældretandplejen på kommunens tandklinikker. Tandplejen vil hjælpe dig godt videre til en ny privatpraktiserende tandlæge, og du vil modtage et brev med grundig information om dette.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *