Nye bydelsmødre på skolebænken
Bydelsmødre-copy-1.jpg
59-årige Mamez Amid fra Måløv og 37-årige Melisa Damgaard fra Grantofteparken er to af de nye bydelsmødre, som er ved at blive uddannet i Ballerup Kommune. Foto: privatfoto
Uddannelse 12 nye bydelsmødre er på vej til kommunen. De skal blandt andet hjælpe indvandrerkvinder med at navigere i lokalsamfundet

Den 22. august tog 12 forventningsfulde kvinder fra forskellige områder af Ballerup Kommune hul på grunduddannelsen som Bydelsmor. En uddannelse, der skal klæde dem på til at kunne vejlede og støtte kvinder med anden etnisk baggrund end dansk om kommunens og lokalsamfundets tilbud, børneopdragelse, fritidsaktiviteter, motion og meget mere.

Efter endt uddannelse er opgaven først og fremmest at skabe stærke fællesskaber og bane vej for de kvinder, det offentlige ikke kan nå.

Vil hjælpe andre kvinder

To af de nye bydelsmødre er Melisa Damgaard fra Grantofteparken og Mamez Amid fra Måløv.

»Jeg har valgt at blive bydelsmor, fordi jeg ønsker at være der for de kvinder, der bor i mit boligområde,« fortæller 37-årige Melisa, der pt. er jobsøgende pædagog.

»Jeg kendte på forhånd til bydelsmor-projektet, og syntes, det lød interessant og spændende, blandt andet fordi jeg rigtig gerne vil arbejde med børn og kvinder.«

Ønsket om at hjælpe andre kvinder er også drivkræften for 59-årige Mamez Amid, der har boet i Danmark i 18 år – heraf de sidste seks år i Ballerup.

»Jeg har meldt mig som bydelsmor, fordi jeg gerne aktivt vil hjælpe de nye folk, der kommer til Ballerup Kommune,« fortæller hun.

Bydelsmor-uddannelse består af 15 kursusmoduler, hvor kvinderne kommer omkring emner som familieliv, sundhed, kommunens og lokalsamfundets tilbud og konkrete metoder til at støtte, især isolerede kvinder bedst muligt.

Kvinderne får også viden om tavshedspligt, underretningspligt mm.

Underviserne er hovedsageligt fagpersoner, der er ansat i Ballerup kommune. Derudover er der også undervisere fra Sex og Samfund, projekt ”Sundhed på dit sprog” og Røde Kors.
Uddannelsen afsluttes den 12. december 2018, hvor kvinderne får overrakt deres diplom på Ballerup Rådhus af borgmester Jesper Würtzen.

Mangel på bydelsmødre

Det første hold bydelsmødre i Ballerup så dagens lys i 2012, men gruppen er over årene svundet ind, da flere har fået job eller er begyndt på en uddannelse – blandt andet som følge af de erfaringer og kompetencer, som de har fået af at være bydelsmor.

Beboerprojektet Hedegaven og Ballerup Almennyttige Boligselskab, afdeling Grantoften, søgte derfor Ballerup Kommunes pulje for integrationsfremmende initiativer om midler til at uddanne et nyt hold bydelsmødre, der kan være med til at styrke kvinder med minoritetsbaggrund og deres deltagelse i samfundet.

»Vi er rigtig glade for, at vi har fået et tilskud fra integrationspuljen på 45.000 kroner til bydelsmor-projektet, så vi kan få endnu flere bydelsmødre, der kan være med til at bringe håb og forandring i kvinders liv, mobilisere flere frivillige kræfter og i det hele taget styrke kvinders deltagelse i vores samfund, fortæller Miasser Hawwa, der er initiativtager til Bydelsmor-projektet i Ballerup og kursusleder på den nye uddannelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *