Hvor meget plastaffald genanvendes?
Debat  I uge 8 beskrev jeg i et læserbrev, hvordan en medarbejder på genbrugspladsen havde meddelt mig, at det frasorterede plastaffald, som jeg medbragte, skulle i containeren med småt brændbart.

I uge 9 svarede Trine Baarstrøm (TB), at der måtte foreligge en misforståelse, idet det ”Generelt er meningen, at det sorterede plast skal genanvendes”.

I uge 11 bad jeg TB oplyse, hvor meget der faktisk genbruges, og TB oplyste, at ”85 procent af plasten går til genanvendelse i form af plastgranulat, som kan sælges som ny råvare”.

Den 10. september bringer Jyllands-Posten på forsiden og på siderne 8-9 artikler om genbrug af plastaffald. Heri oplyser Mikkel Brandrup, der er politisk chef hos Dansk Affaldsforening, at i år forventes 30.000 tons plastaffald indsamlet i Danmark, men at kun cirka 15 procent af dette forventes genbrugt. Resten bliver brændt eller gravet ned.

Denne genbrugsprocent gælder også for EU.

Mit spørgsmål til Trine Baarstrøm er nu: Hvordan er det muligt for Ballerup Kommune at genbruge 85 procent af plastaffaldet, når det i hele Danmark og i EU kun er muligt at genbruge 15 procent?

Svar fra kommunen
Kære Aage. I Ballerup Kommune har vi en aftale med Vestforbrændingen om, at de indgår aftale med sorteringsanlæg, som har en høj genanvendelsesprocent.
Det er rigtigt, at der er sket et fald i genanvendelsesprocenten, men faldet er fra 85 procent til 75-80 procent og ikke de 15 procent, som du refererer til. Hverken vi eller Vestforbrændingen kan genkende påstanden om, at der kun bliver genanvendt 15 procent af det indsamlede plast. Udviklingschef Yvonne Amskov fra Vestforbrændingen har i den forbindelse også udtalt, at ”Det ville klæde debatten omkring udsortering af ressourcerne til genanvendelse, hvis den var baseret ud fra fakta og ikke antagelser, når affaldssektorens eksperter udtaler sig.”
I Vestforbrændingens opland sorterer 700.000 borgere plast til genanvendelse, og 75-80 procent af det bliver genanvendt. Vi er derfor rigtige kede af, at der igen bliver bragt forkerte oplysninger ud til borgerne, som skaber unødig tvivl. Din sortering giver mening.

Trine Baarstrøm, miljøchef i
Center for By, Erhverv og
Miljø, Ballerup Kommun

1 kommentar om “Hvor meget plastaffald genanvendes?”

  1. O.Jensen siger:

    Der er mange bolig foreninger i ballerup som stadivæk ikke har en ordentlig affalds sortering .
    I Lundegaarden og i Kab bliver plast ikke sorteret fra .
    Genanvendelses procenten kan man så selv regne på ,den er ikke høj .
    Så debatten er i højeste grad aktuel .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *