Forkerte besparelser
Debat Kære politikere, borgere og ikke mindst forældre i Ballerup.

I Ballerup Kommune, hvor jeg arbejder, er der lagt op til besparelser på drift og øget forældrebetaling på enten 10-20 eller 30 procent til BFO.

Samtidig er der et ønske om at reducere i Ballerup tillægget på cirka 1000 kroner brutto pr måned for den enkelte pædagog, hvilket kan forringe rekrutteringen af kompetente pædagoger.
Samtidig med længere skoledage og kortere dage på BFO, der i forvejen er en uskik fra reformen, vil øget forældrebetaling betyde, at ressourcestærke familier prioriterer udmelding og fritidsinteresser.

De udfordrede, svage og/eller fattige vil ligeledes vælge billigere løsninger.

Dette er skidt for tidlig indsats for de mest udfordrede, inklusion, integration, brobygningsarbejde, relationsarbejde og fastholdelse i fællesskaber. Og det er skidt for udvikling af solidaritet, empati, demokratisk sindelag, sociale kompetencer generelt, samt konflikthåndtering og konstruktiv kommunikation.

Kære politikere og forældre. Er det virkelig en ønskværdig prioritering?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *