Et-treårige bør besøges af sundhedsplejersken
Debat Tillykke til Ballerup! Kommunalbestyrelsen har netop tilsluttet sig ’småbørnsløftet’.

Et løfte om at alle små børns skal have et godt børneliv. De første 1000 dage skal være præget af tryghed og stimulering. Skal dette realiseres, bør sundhedsplejersken kunne besøge familierne i et-treårs alderen.

Familiens måde at leve på har betydning for barnets udvikling, trivsel og sundhed. I dag kan vi alene ud fra barnets fødselsvægt udtale os om dets senere udvikling, uddannelse og indkomst.

Grundlæggende sociale færdigheder etableres allerede i tre-fire års alderen. Det er derfor man skal sætte tidligt ind, hvis senere problemer skal forhindres. Jo yngre barnet er, desto lettere er det ganske enkelt at hjælpe i forhold til overvægt, dårlige søvnvaner og mistrivsel.

I Ballerup kommer sundhedsplejersken i de fleste nyfødtes hjem. Men de ser først barnet igen i 0.klasse. Hvis sundhedsplejersken får mulighed for at besøge familierne i hjemmet i et-treårsalderen vil det gavne børnene senere i livet.

Hensigten med småbørnsløftet er rigtig fint. Kommunen vil prioritere vigtige tiltag som kvalitet i dagtilbud, sprogindsats og bedre overgang fra hjem til institution.

Men betydningen af den direkte kontakt mellem familier og sundhedsplejersker i treårsalderen skal ikke undervurderes. Mange andre kommuner har derfor indført hjemmebesøg af sundhedsplejen i et-tre- års alderen, fordi det forebyggende arbejde virker.

Jeg håber, at Ballerups politikere vil lytte til den viden og erfaring, der er opbygget på området, og afsætte ressourcer til sundhedsplejerskers hjemmebesøg. Kommunalbestyrelsen har faktisk chancen nu, hvor der skal vedtages et budget for 2019.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *