Der må være andet end ’røv-til-sæde’ lektier?
Debat Kære lokalpolitikere, I forbindelse med skolereformen blev timeantallet for elevernes skoledag sat op.

Så vidt jeg er bekendt, med udgangspunkt i heldagsskoleforsøg. Her var en af de klare formål at sikre, at forældrebaggrund blandt andet til hjælp af lektier ikke skulle være afgørende, og at skoledagen samlet skulle rumme elevernes læring.

Som forælder til to børn på en af Ballerups skoler, undrer det mig derfor på fjerde år, at hverken skolebestyrelse eller I politikere har adresseret fænomenet lektier.

Dertil har man, så vidt jeg er orienteret, valgt lokalpolitisk, at Ballerup ikke ville benytte muligheden for to-lærertimer i stedet for den lange skoledage.

Meget forskning viser at lektier i bedste fald ikke gør skade, men for mange fagligt udfordrede elever, er og bliver standard-lektier en stor og ofte overset udfordringer, der bidrager til skolelede/skoleværing og nederlag, og derved faktisk kan gøre skade.

Min oplevelse med to børn (nu i hhv. 4. og 7. klasse) er, at eleverne helt fra de små klasser ikke blot har haft meget lange skoledage, men også har haft lektier for hjemme.

Med to meget fagligt forskellige børn; et ekstremt fagligt stærk og et ordblindt og fagligt udfordret barn, oplever jeg skolen fra meget forskellige vinkler.

Lektier stilles oftest ens for klassen som helhed og elev-differentiering i lektier udebliver oftest. Dertil stilles lektier oftest på baggrund af monotone lærerbogssystemer med gentagelsesopgaver, der stiller os forældre i en ”indpisker-rolle” i sene eftermiddagstimer.

Her rammes de fagligt svageste elever hårdest, da de jo oftest er dem, der netop ikke har nået opgaverne i skoletiden (fordi de er for svære) og som, hvis der faktisk har været tid til at lave opgaver i den understøttende undervisning, ofte ikke har fået den nødvendige faglige støtte.

Vigtige timer til leg, bevægelse, genopladning og familietid bliver rammesat af ”røv-til-sæde” lektier. Der må være mere relevante måder, at jeg som forælder kan understøtte mit barns skolegang.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *