Budget med plads og begrænsninger
Kommunalbestyrelsen har netop førstebehandlet et kommunalt 2019-budget med både flere erhvervsskatter, færre personskatter og besparelser.

Så skal vi til det igen. Den kommunale økonomi skal fastlægges og husholdningsregnskabet skal på plads. Der er – som det hører sig til, friste man til at skrive – lagt op til besparelser. Spørgsmålet er, hvad der skal spares på og hvem der går fri? Og det er netop det, som partierne i de kommende måneder skal forhandle om.

Det fremsatte budgetforslag indeholder et sparekatalog på 39,4 millioner kroner og er samtidig i overensstemmelse med den økonomiske strategi, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Den skal sikre, at kommunen også frem mod 2022 har en robust økonomi og at man i 2022 har likvide beholdninger på 150 millioner kroner.

Ballerup Kommune regner med at få højere indtægter på skatter og udligning end man forventede i 2018. Det drejer sig især om selskabskatter fra virksomheder i kommunen, der for alvor har fået gang i hjulene, hvilket smitter af på skattebetalingen og fra tilskud og udligning.

Omvendt er der forventet lavere indkomster fra personskatterne, baseret på KL’s skøn.
Samlet set mener man dog, at stigningerne i selskabskatterne og udligning og tilskud opvejer faldet i personskatteindtægterne.

Presset serviceramme

Indregnet de nye indtægtsskøn og andre faktorer, er der i det fremlagte budgetforslag et forventet overskud på de løbende poster på 192 millioner kroner i budgetperioden 2019-2022 og kassebeholdningen skulle i 2022 være på 259,9 millioner kroner.

Betingelsen for denne ganske pæne økonomi er, at man finder de 39,4 millioner i indeværende år på budgettet.

Årsagen til sparekravene er primært, at servicerammen er presset. Ballerup har fået en serviceramme på 2.622,2 millioner kroner, og der er i budgettet udgifter for 2.621,7 millioner kroner. Det betyder, at servicerammen i realiteten er fuldt udnyttet og det betyder også, at der ikke kan komme nogen udgifter på servicerammen, inden man skal finde pengene andre steder.

Politikerne skal nu blive enige om, hvor de 39,4 millioner kroner skal findes, og senest den 8. oktober skal der landes et budgetforlig, hvor et eller flere af de politiske partier i Ballerup vil være med.

Mange forslag

Der er en lang række af konkrete forslag til besparelser, der nu er i spil. Administrationen har lagt op til, at der skal spares knap en million kroner på Teknik- og Miljøudvalget, 7,5 millioner kroner på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 14,7 millioner kroner på Børne- og Skoleudvalget, 2,7 millioner kroner på Kultur- og Fritidsudvalget, 16,2 millioner kroner på Social- og Sundhedsudvalget samt 4,4 millioner kroner administrative besparelser via økonomiudvalget.

Blandt de sparetiltag, der nu er i spil, kan nævnes udskydelse af genopretning af parkanlæg i det kommende år, nedlæggelse af Ballerup Sprogcenter og salg af Bøtø, der vil give knap en million kroner.

Så er der nedlæggelse eller beskæring af dagplejen, nedskæring på driften på institutioner og skoleområdet samt afskaffelse eller minimering af den økologiske frugtordning i skolerne.

Også øget forældrebetaling for BFO er i spil, hvilket vil give 3,6 millioner kroner.

Der er også tale om at gøre træningsopholdene på Plejecenter Lindehavens kortidspladser kortere og oprette et fælles vikarkorps til plejecentrene.

Endelig kan nævnes reduktion af den boligsociale pulje og en række administrative besparelser, der kan give i omegnen af to millioner kroner.

Også pensionistskovturene er i spil, hvilket kan give omkring 400.000 kroner.

Sendt i høring

Dertil kommer en lang række større og mindre tiltag på alle udvalgsområderne, hvilket samlet er besparelser for 46,4 millioner kroner.

Dermed er det nu op til politikerne, ikke mindst baseret på de høringssvar, som kommer ind i de kommende dage, at vurdere og forhandle sig frem til, hvad der skal beskæres eller fjernes, så økonomien kan hænge sammen i det kommende år.

Budgetforslaget er sendt i høring frem til den 9. september, hvor bestyrelser, interesseorganisationer og MED-udvalg samt råd og nævn kan komme med input.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *